Συνεχίζεται η κερδοφόρα πορεία της Eurobank Κύπρου

Συνεχίζεται η κερδοφόρα πορεία της Eurobank Κύπρου

 


 

Η Eurobank Κύπρου το 2015 κατάφερε να διατηρήσει ικανοποιητική και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα 39.1 εκ. ευρώ, μετά φόρων, ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) στο 30,6% και δείκτη κοινών μετοχών (CET1) στο 27,1%, ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα, με τις καταθέσεις να φτάνουν στα 3.241 εκ. ευρώ και το δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με μετρητά) να ανέρχεται στο 30%, χαμηλό δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) ο οποίος στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε στο 6,8% και χαμηλή βάση κόστους λειτουργίας, με το δείκτη κόστους προς έσοδα στο 28%.

Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank Κύπρου παρά τις σημαντικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να διαχειριστεί τις εξελίξεις και να κρατήσει ανεπηρέαστη τη χρηματοοικονομική της ευρωστία και την ικανότητα της να παρουσιάζει σταθερή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, αποδεικνύοντας τις στέρεες βάσεις στις οποίες λειτουργεί αλλά και τη συντηρητική της προσέγγιση στην ανάληψη κινδύνων.

Η θετική πορεία της Κυπριακής οικονομίας επιτρέπει στη χώρα να εξέλθει σύντομα από το μνημόνιο, ενώ η επιτυχημένη έξοδος στις αγορές και η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, δημιουργούν ένα θετικό περιβάλλον για το μέλλον.

«Το μέλλον είναι ευοίωνο, αφού υπάρχουν πολλές προοπτικές ανάπτυξης για την Κύπρο και το τραπεζικό της σύστημα, φτάνει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη συνεχή βελτίωση του θεσμικού, νομικού και φορολογικού πλαισίου, καθώς επίσης και της υγιούς δημοσιονομικής κατάστασης, ούτως ώστε η σταθερότητα να διασφαλίζει την ευημερία αλλά και την προοπτική τόσο για εμάς όσο και για τις επόμενες γενεές. Η Eurobank Κύπρου θα συνεχίσει με σταθερά βήματα την αναπτυξιακή της πορεία και να στηρίζει με συνέπεια την κυπριακή οικονομία, και τις βιώσιμες αναπτυξιακές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αλλά και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών της» δήλωσε ο Κος Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Κύπρου.

Η Eurobank Cyprus Ltd είναι κυπριακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007, λειτουργεί αυτόνομα και διέπεται από όλους τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

* Μετά την πληρωμή μερίσματος ύψους 266 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα