Συνεχίστηκαν οι αποπληθωριστικές πιέσεις για 36ο συνεχόμενο μήνα

Συνεχίστηκαν οι αποπληθωριστικές πιέσεις για 36ο συνεχόμενο μήνα

 

Αποπληθωριστικές πιέσεις για 36ο συνεχόμενο μήνα επικράτησαν τον Ιούνιο του 2016, σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως της μείωσης των τιμών ενέργειας, με το μέγεθος υποχώρησης του πληθωρισμού να διατηρείται για 5ο συνεχόμενο μήνα πέρα του 2%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) ή πληθωρισμός μειώθηκε τον Ιούνιο του 2016 κατά 2,2%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2016, ο ΔΤΚ σημείωσε επίσης μείωση 2,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι αποπληθωριστικές πιέσεις άρχισαν τον Ιούλιο του 2013.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2016 μειώθηκε κατά 0,14 μονάδες και έφτασε στις 98,52 μονάδες σε σύγκριση με 98,66 μονάδες το Μάιο 2016.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015 παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η μεγαλύτερη μεταβολή, στις οικονομικές κατηγορίες, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015 παρατηρήθηκε στην κατηγορία του Ηλεκτρισμού, όπου καταγράφηκε μείωση 21,1%, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία των Πετρελαιοειδών όπου σημειώθηκε αύξηση 2,3%.

 

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2015, οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές ήταν οι ακόλουθες: Μεταφορές (-7,4%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-6,9%), ενώ η κατηγορία που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν η Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,7%).

Σε σχέση με το Μάιο 2016, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-1,3%) ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στις Μεταφορές (-1,4%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις εξής κατηγορίες: Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-7,6%), Μεταφορές (-5,9%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,8%).

Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (1,7%) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,5%).

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2016 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015, ήταν οι ακόλουθες: Μεταφορές (-1,16) και Στέγαση, Ύδρευση, και Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,85).

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν η Ένδυση και Υπόδηση (-0,12) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,10), ενώ τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση παρουσίασαν οι Μεταφορές (0,20). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2016 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2015 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: ηλεκτρισμός (-0,65), αεροπορικά ναύλα (-0,65) και πετρελαιοειδή (-0,62), ενώ τα λαχανικά είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση (0,19).

Τέλος, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα φρέσκα φρούτα (-0,14) και τα είδη ένδυσης (-0,10), ενώ αυτά με τη μεγαλύτερη θετική επίδραση ήταν τα λαχανικά (0,16), τα πετρελαιοειδή (0,12) και τα αεροπορικά ναύλα (0,12). Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα