«Σφίγγουν τα λουριά» γύρω από τα ιατρικά έξοδα

«Σφίγγουν τα λουριά» γύρω από τα ιατρικά έξοδα

 

Διαφάνεια βάση ευρωπαϊκής οδηγίας

 

Στη διαφάνεια στις σχέσεις φαρμακευτικών εταιρειών και επαγγελματιών υγείας στοχεύει νέα πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για αυστηρότερο πλαίσιο αυτορύθμισης του κλάδου. Συγκεκριμένα από τα τέλη Ιουνίου οι επιχορηγήσεις, χρεώσεις και κάλυψη εξόδων για παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων, περιλαμβανομένου του κόστους εγγραφής, διαμονής και μετάβασης στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου «βλέπουν» πλέον το φως της δημοσιότητας.

Βάση οδηγίας η οποία εφαρμόστηκε στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εταιρείες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA) δημοσιοποιούν πληροφορίες που αφορούν μεταξύ άλλων επιχορηγήσεις και κάλυψη εξόδων.

Για την Κύπρο, η πρόσβαση στις πληροφορίες θα μπορεί να γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), www.kefea.org.cy όπου θα υπάρχουν παραπομπές στα στοιχεία δημοσιοποίησης της κάθε εταιρείας ξεχωριστά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρωτοβουλία της ΚΕΦΕΑ στηρίζει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΦΕΑ, Κυριάκο Μικέλλη, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε την πρωτοβουλία «Υπεύθυνη Διαφάνεια – Κώδικας Πρακτικής και Δημοσιοποίησης», η πρώτη δημοσιοποίηση αφορά δραστηριότητες και παροχές που έγιναν κατά το 2015.

Όπως σημείωσε οι δημοσιοποιήσεις γίνονται με δύο τρόπους, είτε ονομαστικά, εάν ο επηρεαζόμενος επαγγελματίας υγείας έχει δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του είτε συγκεντρωτικά και ανώνυμα εάν δεν έχει δοθεί η συγκατάθεση.

«Στόχος μας» εξήγησε, «είναι να ενδυναμώσουμε τη θεμιτή σχέση και συνεργασία μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών, επαγγελματιών υγείας και οργανισμών υγείας, ενισχύοντας μέσω της διαφάνειας την αξιοπιστία και επιτρέποντας την καλύτερη κατανόησή της από τους ασθενείς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η συνεργασία αφορά μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως ανταλλαγή βέλτιστων κλινικών πρακτικών και πληροφοριών για το πώς οι νέες θεραπείες μπορούν να αναπτυχθούν και να φθάσουν στους ασθενείς», κατέληξε.

Με τον Κώδικα Πρακτικής και Δημοσιοποίησης της ΚΕΦΕΑ υιοθετήθηκαν, παράλληλα, αυστηρότερες πρόνοιες για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ιατρικών επισκεπτών και λειτουργών υγείας, την προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, τη διάθεση δειγμάτων φαρμάκων καθώς και ενημερωτικού υλικού και τη φιλοξενία λειτουργών υγείας κατά τη διάρκεια επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η τήρηση του Κώδικα είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΚΕΦΕΑ και τα μέλη της  EFPIA που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ενώ έχει συσταθεί πενταμελής πειθαρχική επιτροπή (αποτελείται από έναν δικηγόρο ή πρώην δικαστή, έναν επαγγελματία υγείας και τρία μέλη της ΚΕΦΕΑ) η οποία θα εξετάζει παράπονα και θα επιβάλλει κυρώσεις σε εταιρείες που παραβιάζουν τον Κώδικα.

Η ΚΕΦΕΑ ιδρύθηκε το 2006 και αντιπροσωπεύει την καινοτόμο φαρμακευτική βιομηχανία στην Κύπρο. Αποστολή της ΚΕΦΕΑ είναι η πρόσβαση των Κυπρίων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. Μεταξύ των στόχων της είναι η εξασφάλιση συνεχούς διάθεσης φαρμάκων στην κυπριακή αγορά, η παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η επιστημονική ενημέρωση των λειτουργών υγείας σε θέματα θεραπευτικών αγωγών και η διασφάλιση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών στόχων που αφορούν το ψηλό επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο. Η ΚΕΦΕΑ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA).

 

Της Αγγέλας Κωμοδρόμου, Πηγή: Έντυπο Περιοδικό EUROKΕΡΔΟΣ


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα