Τα προβλήματα των Βιομηχανικών Περιοχών ενώπιον της Βουλής

Τα προβλήματα των Βιομηχανικών Περιοχών ενώπιον της  Βουλής


 

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες που βρίσκονται εγκατεστημένες εντός των κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών παρουσίασε η Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου σε σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου & Βιομηχανίας της Βουλής.

Ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης  τόνισε τη σημασία του τομέα της βιομηχανίας στην οικονομία του τόπου και την ανάγκη λήψης των αναγκαίων μέτρων από την πλευρά του κράτους για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του θεσμού των βιομηχανικών περιοχών.

Τα κυριότερα θέματα τα οποία χρειάζονται άμεση ρύθμιση είναι τα ακόλουθα:

• Επέκταση των Επιτρεπόμενων χρήσεων.

• Επέκταση της χρονικής περιόδου των μισθώσεων σε βιομηχανικά τεμάχια στις Β.Π. για ακόμα 3 περιόδους ώστε να μην παρουσιάζονται περιορισμοί στις περιόδους ανανέωσης.

• Δυνατότητα πρόωρης ανανέωσης των μισθώσεων.

• Δυνατότητα μεταβίβασης – πώλησης της μίσθωσης καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής σε άλλο δικαιούχο.

• Προστασία των Β.Π. (και κατ’ επέκταση και των Βιομ. Ζωνών) από την επέλαση των οικιστικών αναπτύξεων.

• Βελτίωση προγραμματισμού και χωροθέτησης των μονάδων έτσι ώστε να μην τοποθετούνται μονάδες τροφίμων δίπλα από βιομηχανίες χημικών προϊόντων.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ ευχαρίστησαν την Επιτροπή της Βουλής για τη σημασία που έχει δώσει στην επίλυση των προβλημάτων των Βιομηχανικών Περιοχών και την προσήλωση της Επιτροπής προς επίτευξη του στόχου αυτού.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα