Τα πρώτα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας μετά την εγκατάσταση του συστήματος PowerStar στα ξενοδοχεία Classic και Rodon

Τα πρώτα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας μετά την εγκατάσταση του συστήματος PowerStar στα ξενοδοχεία Classic και Rodon

 


Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει ένας από τους κύριους παράγοντες μείωσης των λειτουργικών εξόδων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Η ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελεί ένα από τους πιο ενεργοβόρους τομείς καθώς η εξασφάλιση μιας άνετης διαμονής για τους πελάτες απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Αναζητώντας την ιδανικότερη λύση, τα ξενοδοχεία Ρόδον και Classic προχώρησαν πρόσφατα στην εγκατάσταση του συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας Powerstar®.

Οι εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων αποτελούν ιδανικό περιβάλλον λειτουργίας και εφαρμογής της τεχνολογίας βελτιστοποίησης τάσης που προσφέρει το σύστημα Powerstar®. Τα φορτία των δύο πρόσφατα ανακαινισμένων ξενοδοχείων προέρχονται από συστήματα κλιματισμού, φωτισμό, κινητήρες και αντλίες για τις πισίνες, σε συνδυασμό με εξοπλισμό κουζίνας και σίτισης και εξοπλισμό δωματίων. Η EMSc, κατασκευάστρια εταιρεία του πρωτοποριακού συστήματος, κατέγραψε τον εξοπλισμό, την τάση και την κατανάλωση στα ξενοδοχεία και ετοίμασε τεχνο-οικονομική μελέτη η οποία κάλυπτε τις ανάγκες του κάθε υποστατικού. Η μελέτη κατέδειξε την ανάγκη για  εγκατάσταση ενός συστήματος Powerstar® 350kVA (490Amps) στο ξενοδοχείο Ρόδον και ενός συστήματος Powerstar® 144kVA (200Amps) στο ξενοδοχείο Classic.

Η εξοικονόμηση στη συνολική κατανάλωση (kWh) για το ξενοδοχείο Ρόδον ξεπέρασε το εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης φτάνοντας το 7,3%, με αντίστοιχη μείωση στη μέγιστη ζήτηση 8%. Με την εγκατάσταση του συστήματος Powerstar®, το ξενοδοχείο Ρόδον θα επωφελείται ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρισμού 61,165 κιλοβατώρες και μείωση στις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα κατά 53,1 τόνους. Το σύστημα, βάσει δεδομένων, θα αποπληρωθεί πιο σύντομα από την αρχική υπολογιζόμενη διάρκεια των 2 ετών.

Η εξοικονόμηση στη συνολική κατανάλωση για το ξενοδοχείο Classic έφτασε τα 11.85 % (kWh) ξεπερνώντας επίσης το εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης με αντίστοιχη μείωση στη μέγιστη ζήτηση  11,6%. Με την εγκατάσταση του συστήματος Powerstar®, το ξενοδοχείο Classic θα επωφελείται από ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρισμού 49,145 κιλοβατώρες και μείωση στις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα κατά 50,2 τόνους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις των συστημάτων Powerstar® καθώς και η διαδικασία επαλήθευσης των αποτελεσμάτων εξοικονόμησης έγιναν σε συνεννόηση με το προσωπικό του κάθε των ξενοδοχείου και χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία τους.

 

Rodon Hotel: αποτελέσματα και ωφελήματα

Εξοικονόμηση σε kWh                                                              7.3% στη συνολική κατανάλωση
Εξοικονόμηση σε kVA                                                               8% (μέγιστη ζήτηση)
Συνολική εξοικονόμηση ηλεκτρισμού                                  61,165 kWh ανά έτος
Μείωση Ρύπων                                                                                          53,1 tones of CO2 ανά έτος (=0.9kg ανά kWh)
Περίοδος αποπληρωμή                                                                          2 χρόνια
Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR)                                    63,43%

Classic Hotel: αποτελέσματα και  ωφελήματα

Εξοικονόμηση σε kWh                                                              11.85% στη συνολική κατανάλωση
Εξοικονόμηση σε kVA                                                               11,6% (μέγιστη ζήτηση)
Συνολική εξοικονόμηση ηλεκτρισμού                                  49,145 kWh ανά έτος
Μείωση Ρύπων                                                                                          50,2 tones of CO2 ανά έτος (=0.9kg ανά kWh)
Περίοδος αποπληρωμής                                                          2 χρόνια
Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR)                                    57,74%

Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα