Τιμητική αναγνώριση για την Ελληνική Τράπεζα

Τιμητική αναγνώριση για την Ελληνική Τράπεζα


Ο  Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας πρωτοστατεί και πάλι για την ενεργειακή του πολιτική και για τα μέτρα που λαμβάνει για εξοικονόμηση ενέργειας και για μείωση των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή τη φορά το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναγνωρίζει τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας για τις δράσεις και ενέργειες που λαμβάνει και για τη συνεισφορά του στην οργάνωση του τομέα της ενέργειας, τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο έχει συμπεριλάβει, με εκτενείς αναφορές,  τις ενέργειες του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας στο «Τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης» που έχει αναρτηθεί, για δημόσια διαβούλευση, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Αξίζει να αναφερθεί ότι ολόκληρο το Παράρτημα Λ του Εθνικού Σχεδίου είναι αφιερωμένο στην «Ενεργειακή Πολιτική του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας»!

Αναλυτικότερα, στον τομέα των εμπορικών κτηρίων, ως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής αναφέρεται η Ελληνική  Τράπεζα, η οποία μετέτρεψε 10 καταστήματά της σε «ενεργειακά φιλικά καταστήματα». Απαριθμούνται τα μέτρα που λήφθηκαν στα καταστήματα αυτά, όπως είναι η θερμομόνωση ταράτσας, η εγκατάσταση θερμομονωτικών υαλοπινάκων, η εγκατάσταση νέου τύπου κλιματιστικών κλάσης Α και η εγκατάσταση φωτισμού και φωτεινών επιγραφών LED. Επισημαίνεται δε ότι τα μέτρα ήταν αποδοτικά αφού καταγράφτηκε μείωση στην κατανάλωση ενέργειας κατά 50% ως 60% στα εν λόγω καταστήματα. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι ενέργειες της Τράπεζας και του προσωπικού του Ομίλου στα υπόλοιπα κτήρια απέφεραν εξοικονόμηση €416.000 (ή 18%) το 2013 σε σχέση με το 2012.

Το Υπουργείο κάνει, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στους «Λειτουργούς Περιβάλλοντος» που έχουν οριστεί στα φιλικά καταστήματα καθώς επίσης και στο «Πρωτάθλημα Εξοικονόμησης Ενέργειας» που ξεκίνησε φέτος, στο πλαίσιο του οποίου όλα τα καταστήματα συναγωνίζονται μεταξύ τους, για ενθάρρυνση και ενδυνάμωση της εμπλοκής των εργαζομένων στη μείωση ενέργειας.

Η σημαντική αυτή επιτυχία στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας οφείλεται στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού των ενεργειακά φιλικών κτηρίων / καταστημάτων, το οποίο έχει ανταποκριθεί με απόλυτη επιτυχία στους στόχους που έχουν τεθεί (π.χ. χρήση κλιματιστικών στις κατάλληλες θερμοκρασίες, κλείσιμο φωτισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών σε μη εργάσιμες ώρες, κ.ά.).

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, 12 κτήρια και καταστήματα του Ομίλου ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας έχουν πιστοποιηθεί με το πιλοτικό πρωτοποριακό σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας Green Offices το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στους χώρους αυτούς έχουν υιοθετηθεί αυστηρά κριτήρια και λαμβάνονται μέτρα για την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και άλλων μέτρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προστασίας.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα