Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρώπης και η Κύπρος

Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρώπης και η Κύπρος

 


Tου Λευτέρη Χριστοφόρου – Αναπληρωτής  Πρόεδρος ΔΗ.ΣΥ. – Ευρωβουλευτής

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μεγάλη συζήτηση για το Επιχειρηματικό Σχέδιο Junker – Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  ύψους 315 δις ευρώ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις προθέσεις της Επιτροπής για ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο και το πιο σημαντικό να είμαστε έτοιμοι ως Κύπρος να αξιοποιήσουμε αυτή τη σημαντική Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή πολιτική.

Έτσι ενδεικτικά αναφέρω

1. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από το 2007, ως συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης η Ε.Ε. μείωσε το επίπεδο των Επενδύσεων κατά 300 δις ευρώ. Έτσι αποφασίστηκε όπως καλυφθεί αυτό το επενδυτικό χάσμα με το νέο Επενδυτικό Σχέδιο.

2. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις υψηλού κινδύνου όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντλήσουν χρήματα από την αγορά. Το Ταμείο δεν θα παραχωρεί επιδοτήσεις ή δωρεάν χορηγήσεις.

3. Οι επενδύσεις θα εστιάζονται σε τομείς υποδομών, ιδίως στα ευρυζωνικά και ενεργειακά δίκτυα, καθώς και στις υποδομές των μεταφορών, στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Θα στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους.

4. Το Ταμείο θα βασίζεται σε αρχική επένδυση 20 δις ευρώ από την Ε.Ε. και θα επιδιωχθεί συνεργασία με ιδιώτες καθώς και με χώρες – μέλη της Ε.Ε. Δεν θα είναι Δημόσιες Επενδύσεις αλλά θα βασίζονται στη προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

5. Το Ταμείο θα διαθέτει ευελιξία, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα στοχεύει στην  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ευρώπης και την τόνωση των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

6. Το Επενδυτικό Σχέδιο θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, στην κινητοποίηση 315 δις ευρώ, πρόσθετης επένδυσης κατά τα επόμενα τρία έτη, δεύτερον, σε στοχευμένες επενδύσεις ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και τρίτον σε μέτρα που θα καθιστούν την Ευρώπη περισσότερο ελκυστική.

Αυτή η πρωτοβουλία της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Επίπεδο πρέπει να μας κινητοποιήσει. Σίγουρα δεν ανεβάζουμε τις  προσδοκίες μας στα ύψη, αλλά οφείλουμε να διεκδικούμε κάθε ευκαιρία και κάθε οικονομική δυνατότητα που μας προσφέρεται από την Ε.Ε. Ο Αγώνας μας για διάσωση και ενίσχυση των Μικρομεσαίων μας Επιχειρήσεων όπως και η δημιουργία προϋποθέσεων για νέες επενδύσεις με συνεπακόλουθο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και συνεχή και επίμονη προσπάθεια όλων μας.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα