Το πρώτο βήμα για την ενιαία αγορά ενέργειας

Το πρώτο βήμα για την ενιαία αγορά ενέργειας


Τις εργασίες για την Ενεργειακή Ένωση ξεκίνησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που αποτελεί θεμελιώδες βήμα προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας και τη μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη παράγει, μεταφέρει και καταναλώνει ενέργεια. Η Ενεργειακή Ένωση σε συνάρτηση με μια μακροπρόθεσμη πολιτική για την αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker. Μετά από περισσότερα από 60 χρόνια από την ίδρυση της Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, σήμερα η Επιτροπή εκπόνησε σχέδιο για την αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και ξεκίνησε εργασίες για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση.

Η Ενεργειακή Ένωση είναι επίκαιρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 55 % της ενέργειας που χρειάζεται. Το 90 % του οικιστικού αποθέματος στην Ευρώπη δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό, η ενεργειακή μας υποδομή καθίσταται πεπαλαιωμένη και η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Υπάρχει το μομέντουμ για την Ενεργειακή Ένωση. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι ψηλά στην πολιτική ατζέντα και έγινε μια καλή αρχή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο για την επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για το κλίμα στο Παρίσι στα τέλη του 2015. Το πρόσφατα εγκριθέν Σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη είναι σχεδιασμένο για τη διοχέτευση των οικονομικών μέσων που πραγματικά χρειάζεται ο τομέας της ενέργειας. Οι τρέχουσες χαμηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν επίσης ένα επιπλέον κίνητρο και συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί περισσότερο πολιτικό και οικονομικό περιθώριο, ούτως ώστε να γίνει οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την επίτευξη μιας πιο ανταγωνιστικής, ασφαλούς και βιώσιμης ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Στις πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Ιουλίου 2014 ο Πρόεδρος Juncker ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη στηρίζεται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές καυσίμων και φυσικού αερίου. Πρέπει να μειώσουμε αυτή την εξάρτηση, διατηρώντας παράλληλα την ενεργειακή μας αγορά ανοιχτή σε χώρες εκτός της ΕΕ. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να ενώσουμε τους πόρους μας, να συνδυάσουμε τις υποδομές μας και να ενώσουμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη για τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Οφείλουμε στις μελλοντικές γενιές να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να κρατήσουμε την ενέργεια σε προσιτές τιμές -με τη χρήση περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αυξάνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Στη σημερινή συζήτηση στο Κολέγιο των Επιτρόπων τέθηκαν επί τάπητος οι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης και ένα από τα βασικά θέματα ήταν η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών που διατίθενται σήμερα στα κράτη μέλη, βοηθώντας τις χώρες της ΕΕ να εξαρτώνται λιγότερο από τις εισαγωγές ενέργειας και κάνοντας την ΕΕ πρώτη στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηγέτιδα στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η έγκριση του πακέτου για την Ενεργειακή Ένωση έχει προγραμματιστεί για τις 25/02/2015.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα