Το ΥΠΟΙΚ δέχεται προσφορές για εξόφληση εγχώριων ομολόγων

Το ΥΠΟΙΚ δέχεται προσφορές για εξόφληση εγχώριων ομολόγων

 


Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) ανακοίνωσε ότι δέχεται προσφορές από κατόχους οποιωνδήποτε από τις πιο κάτω αναφερόμενες σειρές Ομολόγων της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό την επαναγορά (εξόφληση) ολόκληρου ή μέρους των εν λόγω ομολόγων εκ μέρους της Κυβέρνησης.
Το συνολικό ύψος των εν λόγω ομολόγων ανέρχεται στα €258,5. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΔΔΧ, η αντίστοιχη τιμή επαναγοράς καθορίζεται στον ακόλουθο ως ακολούθως:

Σειρά Ομολόγων για επαναγορά

Αρ. Σειράς (ISIN)

Τιμή Επαναγοράς
(ανά 100 ευρώ)

Ημερομηνία ισχύος συναλλαγής

15-ετές ΚΟΧΑ 6,10% λήξης 20/4/2020

CY0049570811

112,66

9/9/2016

15-ετές ΚΟΧΑ 5,35% λήξης 9/6/2020

CY0049630813

110,22

9/9/2016

7-ετές ΚΟΧΑ 4,75% λήξης 1/7/2020

CY0143830814

108,01

9/9/2016

8-ετές ΚΟΧΑ 5,00% λήξης 1/7/2021

CY0143790810

109,2

9/9/2016

Σημειώνεται ακόμη ότι θα καταβληθούν επίσης οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2016
Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 15.30.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα