Το ESM ενέκρινε μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους

Το ESM ενέκρινε μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους


 

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ενέκριναν σήμερα τους κανόνες εφαρμογής μιας σειράς μέτρων βραχυπρόθεσμης ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, με γραπτή διαδικασία.

“Τα μέτρα που έχουν εγκριθεί από τα διοικητικά όργανα του ΕSM και του EFSF είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Εκτιμούμε ότι, όταν εφαρμοστούν πλήρως, θα οδηγήσουν σε σωρευτική μείωση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2060. Αναμένουμε, επίσης, πως οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας θα μειωθούν κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες στο ίδιο χρονικό ορίζοντα “, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και του EFSF, Κλάους Ρέγκλιγκ.

“Αυτή η σημαντική ελάφρυνση του χρέους δεν επιφέρει καμία δημοσιονομική επίπτωση για τον ESM κράτη μέλη. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του ESM και του EFSF θα ελαφρύνoυν το βάρος του χρέους στην Ελλάδα, αλλά η τελική επιτυχία του προγράμματος έγκειται στη συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση. “

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε τρεις κινήσεις που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου των επιτοκίων για την Ελλάδα: ανταλλαγή επιτοκίων ομολόγων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ανταλλαγή επιτοκίων στα χρεόγραφα των ελληνικών δανείων, συγχρονισμό των ωριμάνσεων των μελλοντικών εκταμιεύσεων, αλλά ενέκρινε και την κατάργηση της αύξησης των επιτοκίων για το 2017.

Ένα επιπλέον μέτρο – η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής προς τον EFSF θα διεξαχθεί σε τεχνικό επίπεδο από το EFSF και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2017.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα