Υιοθετείται σε όλη την Ευρωζώνη το τραπεζικό bail in

Υιοθετείται σε όλη την Ευρωζώνη το τραπεζικό bail in


Το 2016, μεταξύ άλλων, σηματοδοτεί τη χρονιά κατά την οποία η οδηγία BRRD, γνωστή και ως οδηγία για το bail in των τραπεζών, τίθεται σε ισχύ.

Αυτό σημαίνει πως από εδώ και στο εξής, όποτε και αν τράπεζες στις χώρες της Ευρωζώνης -ασφαλώς και οι ελληνικές και κυπριακές- αποκτήσουν πρόβλημα κεφαλαίων και εφόσον το πρόβλημα δεν διευθετηθεί με αύξηση, τότε τα πιστωτικά αυτά ιδρύματα θα απευθύνονται στους «δανειστές» τους που είναι εκτός από τους μετόχους τους, οι ομολογιούχοι και οι ανασφάλιστοι καταθέτες, δηλαδή όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν καταθέσεις που αθροίζουν στην ίδια τράπεζα ποσό υψηλότερο των 100,000 ευρώ.

Η οδηγία για το bail in των τραπεζών έχει υιοθετηθεί απ’ όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες συμμετέχουν στην τραπεζική ενοποίηση.

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, που έχει συσταθεί και από χθες είναι σε λειτουργία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, προκήρυξε διαγωνισμό για την «αγορά» συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα αφορούν στην εκκαθάριση τραπεζών. Οι εκτιμήσεις από την προκήρυξη του διαγωνισμού και με βάση το μέγεθος των υπηρεσιών που προτίθεται να αγοράσει το συμβούλιο εκτιμάται ότι για την περίοδο 2016 – 2020 έχει κάνει πρόβλεψη για εκκαθάριση 10 περίπου τραπεζών.

Ωστόσο το ποσό αυτό ενδέχεται να μεγαλώσει αν υπάρξουν προγραμματισμένες ανάγκες που θα ανακύψουν για πιστωτικά ιδρύματα χωρών της Ευρωζώνης. Οι ελληνικές τράπεζες σημειώνεται πως έχουν με επιτυχία ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίησή τους και από αυτήν την άποψη προηγούνται των άλλων συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες θα πρέπει να περάσουν νέο κύκλο stress test το 2016.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα