Υπέρ της πώλησης δανείων ο CIFA

Υπέρ της πώλησης δανείων ο CIFA

 


Η πώληση πακέτων δανείων θα βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του υψηλού ποσοστού NPLs, που σχετίζονται κατά βάση με τον τομέα των ακινήτων.

Αυτό δήλωσε ο Άγγελος Γρηγοριάδης, πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδυτικών Ταμείων (CIFA).

Ο κ. Γρηγοριάδης σε συνέντευξη του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι το εργαλείο της πώλησης πακέτων δανείων θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, αν, όπως έχει υποδείξει, χρησιμοποιηθεί σωστά.

Η πώληση δανείων, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τον τομέα ανάπτυξης γης (€7,21 δισ, εκ των οποίων τα €5,67 δισ ή ποσοστό 78,71% είναι μη εξυπηρετούμενα σύμφωνα με στοιχεία της ΚΤΚ τον Νοέμβριο του 2014), κρίνεται από τους διεθνείς πιστωτές ως μια υπαλλακτική μέθοδος απομόχλευσης, απελευθερώνοντας κεφάλαια των τραπεζών για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε δανεισμό της οικονομίας.

Το θέμα της πώλησης πακέτων δανείων (loan securitization), που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν με τους πιστωτές, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος των ΜΕΔ, τα οποία με βάση τα στοιχεία της ΚT έχουν φτάσει τα €29,22 δισ το Νοέμβριο 2014.

Ο κ. Γρηγοριάδης, επεσήμανε ότι οι πωλήσεις πακέτων δανείων βοήθησαν άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία, να ξεπεράσουν το σκόπελο των προβληματικών δανείων.

Υπογράμμισε όμως ότι το νομοθετικό πλαίσιο, που θα θεσπιστεί, θα πρέπει να θέτει περιορισμούς ή κριτήρια σε σχέση με τους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη αγορά.

«Για παράδειγμα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι είτε από την ΚΤΚ, σε περίπτωση τραπεζικού ιδρύματος, είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην περίπτωση Επενδυτικών Ταμείων (Private Equity Funds), έχοντας και στις δύο περιπτώσεις έδρα την Κύπρο» σημείωσε.

Ο κ. Γρηγοριάδης θεωρεί απομακρυσμένο το ενδεχόμενο εμπλοκής ταμείων αντισταθμισμένου κινδύνου (hedge funds), τα οποία ακολουθούν πιο επιθετική πολιτική και αποσκοπούν σε πιο βραχυπρόθεσμα κέρδη, και επεσήμανε πως «είναι δυνατό μέσα από τις συγκεκριμένες διαδικασίες να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας».

Πολλά ώριμα, είπε, «έργα εδώ και καιρό έχουν μείνει στάσιμα διότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Το είδος το ταμείων τα οποία αναμένεται να ενδιαφερθούν, πιστεύω ότι θα προχωρήσουν σε αξιοποίηση και ολοκλήρωση των έργων, ώστε να υπάρχει προστιθέμενη αξία. Αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Οι συνθήκες της κτηματαγοράς στην Κύπρο είναι τέτοιες που είναι δύσκολο ως απίθανο να υπάρξουν μαζικές κερδοφόρες βραχυπρόθεσμες πωλήσεις ακινήτων».

Παράλληλα, ένα θετικό στοιχείο για την οικονομία από την εμπλοκή των equity funds είναι η εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν σε θέματα αναδιάρθρωσης, αλλά και η παρακολούθηση ενός έργου. «Τα εμπειρικά παραδείγματα, σε χώρες όπως η Αφρική, είναι ότι τα private equity funds κατάφεραν να επιφέρουν περισσότερη κερδοφορία, περισσότερες θέσεις εργασίας, διότι εργάζονται με σωστό και πιο παραγωγικό τρόπο, κάτι που βάζει σε πιο σωστές βάσεις την οικονομία», τόνισε.

Η πώληση δανείων μπορεί να αποτελεί μια άμεση λύση εφόσον οι ισολογισμοί απαλλάσσονται από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γρηγοριάδη, η τιμή πώλησης είναι ιδιαίτερα σημαντική και είναι κάτι που θα αξιολογεί κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πριν προχωρήσει σε τέτοια πώληση.

Διότι, ανέφερε, «αν πωλήσει σε ζημιά, δηλαδή κάτω από την καθαρή λογιστική αξία μετά τις προβλέψεις για απομείωση, τότε αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα κεφάλαια των τραπεζών. Την ίδια στιγμή, όμως, τονίζεται ότι με την πώληση δημιουργείται ρευστότητα, εφόσον το τραπεζικό ίδρυμα θα εισπράξει άμεσα το τίμημα, και απελευθερώνονται κεφάλαια».

Από την πλευρά του, το ταμείο που θα αγοράσει το δάνειο και το έργο, που αποτελεί την ενυπόθηκη εξασφάλιση, θα δουλέψει το έργο καλύτερα πιο αποδοτικά με την προσδοκία ότι θα ρευστοποιήσει σε μεγαλύτερη αξία από αυτήν που το απέκτησε, καταγράφοντας κέρδος, σημείωσε.

Ο κ. Γρηγοριάδης υπογράμμισε πως είναι σημαντικό τα ταμεία αυτά να είναι αδειοδοτημένα και να έχουν έδρα στην Κύπρο, κάτι που θα προωθήσει και την εγχώρια βιομηχανία των επενδυτικών ταμείων, η οποία παρουσιάζει προοπτικές περαιτέρω μεγέθυνσης.

Σημείωσε παράλληλα, πως θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα όπως τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, στην περίπτωση που δεν πωληθούν σε ιδιώτες επενδυτές, να μεταπωλούνται σε άλλους οργανισμούς που επίσης να είναι αδειοδοτημένοι στην Κύπρο, αν ο αρχικός αγοραστής αποφασίσει να αναστείλει τις δραστηριότητες του.

«Τέτοιες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη Βουλή και στα πολιτικά κόμματα για τη δυνατότητα συγκεκριμένων επενδυτών να αποκτήσουν τα δάνεια αυτά και τις ενυπόθηκες εξασφαλίσεις τους», τόνισε, προσθέτοντας ότι από τη στιγμή που οι εταιρείες αυτές θα είναι αδειοδοτημένες είτε από την Κεντρική Τράπεζα, είτε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, «τότε όχι μόνο θα γνωρίζεις τους μετόχους τους αλλά θα διασφαλίζεται ότι η λειτουργία τους θα διέπεται από τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Γρηγοριάδης είπε ότι δεν αναμένει σημαντικό ενδιαφέρον για αγορά πακέτων δανείων κύριας κατοικίας και εκποίησή τους, διότι οι οργανισμοί που δυνατόν να ενδιαφερθούν για αγορά δανείων ενδιαφέρονται κυρίως για δάνεια με εξασφάλιση εμπορικά ακίνητα.

«Τα δάνεια που σχετίζονται με την κύρια κατοικία είναι θέμα περισσότερο των τραπεζών, οι οποίες θα δώσουν υπαλλακτικές λύσεις αναδιάρθρωσης στους δανειολήπτες», είπε, επισημαίνοντας πως στη νομοθεσία που αφορά τις εκποιήσεις αναφέρεται ότι οι αγοραστές θα πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες που εφαρμόζουν οι τράπεζες για τους δανειολήπτες. «Άρα πέραν του γεγονότος ότι δεν υπάρχει επαρκής αγορά μεταπώλησης το διοικητικό κόστος θα είναι δυσανάλογο», συμπλήρωσε.

 

 


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα