Υπενθύμιση του Εφόρου Εκλογών για τις διαφημίσεις των υποψηφίων

Υπενθύμιση του Εφόρου Εκλογών για τις διαφημίσεις των υποψηφίων

 


 

Την υποχρέωση φορέων, που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, να ενημερώνουν σχετικά τον Γενικό Ελεγκτή, υπενθυμίζει ο Γενικός Έφορος Εκλογών.

Όπως ανακοίνωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52(6) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις υπ΄ αναφορά εκλογές, «οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών».

Σύμφωνα με το Νόμο, νοείται ότι, φορέας ο οποίος παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω, είναι ένοχος παρανόμου ενέργειας.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι φορείς που θα προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες σε υποψηφίους να ενεργήσουν σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη του Νόμου.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα