Υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων

Υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων

 


 

Στην έκδοση της πέμπτης συνεχόμενης Έκθεσης «Γυναίκες σε Εναλλακτικές Επενδύσεις» (WAI Report), με τίτλο Τώρα είναι η στιγμή, Πραγματική Αλλαγή, Πραγματικό αντίκτυπο, Αδράξτε τη Στιγμή. Προχώρησε η KPMG

Παρόλο που έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση με τις εναλλακτικές επενδύσεις από την πρώτη έκδοση του WAI Report το 2011, εξακολουθεί να υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών στον συγκεκριμένο κλάδο. Βάσει στατιστικών, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών στη φετινή Έκθεση, κάποιος θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος για τις γυναίκες. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι πιο δύσκολο για τις γυναίκες να πετύχουν και να έχουν εισόδημα στον συγκεκριμένο κλάδο σε σχέση με τους άνδρες συνάδελφους τους. Τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία ανήκουν σε γυναίκες αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος της πλειοψηφίας των χαρτοφυλακίων των ερωτηθέντων επενδυτών – λιγότερο από το πέντε τοις εκατό.

Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται από την φετινή έκθεση WAI Report, υπάρχει λόγος να ελπίζουμε. Υπάρχουν νέες τάσεις, νέες πρωτοβουλίες και νέες ευκαιρίες για γυναίκες σε σχέση με εναλλακτικές επενδύσεις. Εταιρείες, επενδυτές και οργανισμοί προχωρούν σε τολμηρά νέα βήματα έτσι ώστε να επέλθει αλλαγή. Υπάρχουν νέες προσπάθειες για να αυξηθούν οι γυναίκες που συμμετέχουν σε εναλλακτικές επενδύσεις. Υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες για την πρόοδο των γυναικών. Υπάρχουν επίσης περισσότεροι επενδυτές οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη την διαφορετικότητα όταν κάνουν καταμερισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προσπάθειες, το γεγονός ότι η έρευνα της φετινής χρονιάς είχε παγκόσμιο κοινό, είναι σημαντικό. Ένας αριθμός ρεκόρ, σχεδόν 800 επαγγελματιών σε εναλλακτικές επενδύσεις, από σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη και από όλους τους τομείς εναλλακτικών επενδύσεων- αμοιβαία κεφάλαια, ιδιωτικές επενδύσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και ακίνητα- απάντησαν στην έρευνα. Μοιράστηκαν τις φιλοδοξίες τους για την πρόοδο των γυναικών, τις απόψεις τους σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις και τις θέσεις τους σχετικά με το ποιες περιοχές προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για τις γυναίκες στον τομέα.

Σύμφωνα με τη Marie- Hélène, Senior Associate, International Tax & Corporate Services, KPMG στην Κύπρο, μέλος της ομάδας Επενδυτικών Ταμείων, η Έκθεση παρουσιάζει την εξέλιξη αυτών των θεμάτων στον τομέα. Δείχνει την μέχρι τώρα πρόοδο αλλά και πόσο δρόμο έχουμε ακόμα να διανύσουμε. Δείχνει επιπλέον πόσο κοντά είμαστε σε ένα σημείο αλλαγής. Εξαρτάται από όλους εμάς στον τομέα να αδράξουμε τη στιγμή, να εκμεταλλευτούμε την παρούσα δυναμική και να ξεκινήσουμε την αλλαγή.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα