ΥΠΟΙΚ: Έκδοση ομολόγου για συγκέντρωση €0,5 δις

ΥΠΟΙΚ: Έκδοση ομολόγου για συγκέντρωση €0,5 δις

 

Στην έκδοση ενός ομολόγου με στόχο την προσέλκυση μισού δισεκατομμυρίου ευρώ προκειμένου να συσσωρευθούν επιπλέον ρευστά διαθέσιμα ενόψει των χρηματοδοτικών αναγκών του 2018, προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας 2017-2020, που κατατέθηκε στην Κομισιόν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2017 αποτιμώνται στο €1,2 δισ, εκ των οποίων το 76% (€804 εκατ) αφορά σε αποπληρωμές χρέους το υπόλοιπο 33% (€400 εκατ) σε συγκέντρωση ρευστών για το 2018.

«Η Κύπρος εξετάζει το ενδεχόμενο να αποταθεί στις διεθνείς αγορές το 2017 με μία έκδοση αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, προκειμένου, κυρίως, να διατηρήσει το αποθεματικό ρευστών σε επαρκές επίπεδο για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2018 και, δεύτερο, να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές», αναφέρεται. Η έκδοση στοχεύει επιπρόσθετα στην ομαλοποίηση της καμπύλης λήξεων διεθνών ομολόγων της Δημοκρατίας.

«Η αναμενόμενη έκδοση θα ανέρχεται περίπου στο €0,5 δισ», αναφέρεται.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2017 καλύπτονται από την ανανέωση των βραχυπρόθεσμων Γραμματίων Δημοσίου ύψους €300 εκατ, τα έσοδα από τις εκδόσεις ομολόγων για φυσικά πρόσωπα και από εκταμιεύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για συνεχιζόμενα έργα υποδομής. Παράλληλα, υπάρχει επίσης και το εγχώριο ομόλογο ύψους €300 εκατ που εξέδωσε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους τον Ιανουάριο του 2017.

 

Χρηματοδοτικές Ανάγκες Πηγές χρηματοδότησης
  € δισ   € δισ
Βραχυπρόθεσμα Γραμμάτια Δημ. 0,3 Γραμμάτια Δημοσίου 0,3
Μακροπρόθ. ομόλογα και δάνεια 0,4 Εγχώρια ομόλογα 0,3
Δημιουργία ρευστών 0,4 Άλλες πηγές (ομόλογα, ΕΤΕΠ) 0,1
    Ομόλογο ΕΜΤΝ 0,5
       
Σύνολο 1,1 Σύνολο 1,2
Πηγή: Πρόγραμμα Σταθερότητας 2017-2020

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2016 αυξήθηκε οριακά στο 107,8% του ΑΕΠ από 107,5% το 2015, λόγω εκδόσεων για συγκέντρωση ρευστών.

Το 2017, με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 2,9% του ΑΕΠ, το χρέος θα υποχωρήσει στο 104%, παρουσιάζοντας πτώση 3,8 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση.

Βάσει των εκτιμήσεων του ΥΠΟΙΚ, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ από το 104% το 2017 θα ακολουθήσει μια πτωτική τροχιά για τα επόμενα χρόνια και θα υποχωρήσει στο 99,7% το 2018, στο 94,6% το 2019 και στο 88,8% του ΑΕΠ το 2020. Διαφορετική εκτίμηση για την πορεία του χρέους παρουσίασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το οποίο στο τελευταίο Fiscal Monitor εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί στο 109,3% το 2017 (προφανώς εκτιμώντας μεγαλύτερη έκδοση χρέους το 2017) και θα υποχωρήσει στο 95,0% του ΑΕΠ το 2020.

Σε απόλυτους αριθμούς, από €19,0 δισ το 2015, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στα €19,3 δισ στο τέλος του 2016, ενώ εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα στο τέλος του 2017 (€19,4 δισ).