Φορολογικά ζητήματα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών

Φορολογικά ζητήματα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών


 

Η υποχρεωτική υποβολής της φορολογικής δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή για σκοπούς καταβολής ΦΠΑ, τα φορολογικά κίνητρα σε καινοτόμες επιχειρήσεις και η δυνατότητα δήμευσης, από τις φορολογικές αρχές, κινητής περιουσίας για σκοπούς πληρωμής ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων, ήταν μερικά από τα φορολογικά ζητήματα που συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Σε σχέση με την υποχρεωτική υποβολή ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης για σκοπούς ΦΠΑ, ζητήθηκε από τους βουλευτές να δοθεί βοήθεια του κράτους προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδεχομένως δεν έχουν τη δυνατότητα ή την πρόσβαση για να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά. Επισημάνθηκε παράλληλα εκ μέρους του γραφείου Εφόρου Φορολογίας ότι τα άτομα τα οποία καταβάλλουν ΦΠΑ είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άτομα που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά της δήλωσή τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αβέρωφ Νεοφύτου ζήτησε να επανέλθει το Υπουργείο με μια λύση που θα καθησυχάζει τις εύλογες ανησυχίες των βουλευτών.

Μιλώντας μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης είπε ότι ζητήθηκε και υποβλήθηκε σχετική εισήγηση από το ΔΗΚΟ, τουλάχιστον τις πρώτες φορές, ώστε πρόσωπα που δεν τους είναι εύκολο με ηλεκτρονικό τρόπο να υποβάλλουν αυτές τις αιτήσεις να έχουν κάποια βοήθεια είτε από τα ΚΕΠ είτε από Επαρχιακά Γραφεία του Φόρου Εισοδήματος και το ΦΠΑ και φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτό ότι στα γραφεία του Φόρου Εισοδήματος θα μπορεί να γίνεται αυτή η διευθέτηση. Αναμένεται είπε, η τελική θέση της Κυβέρνησης για να ολοκληρωθεί το θέμα.

Σε σχέση με τη δυνατότητα φορολογικών αρχών να δημεύουν κινητή ιδιοκτησία για σκοπούς εξόφλησης οφειλών, ζητήθηκε από την Επιτροπή να μελετηθούν σε βάθος οι ενστάσεις και οι απόψεις που υποβλήθηκαν από το δικηγορικό σύλλογο και να υπάρχουν εξαιρέσεις ανάλογες με αυτές που υπάρχουν στον περί πτωχεύσεως νόμο για κατάσχεση κινητής περιουσίας. Η Επιτροπή αναμένει επίσης τα σχόλια επί των εισηγήσεων του δικηγορικού συλλόγου γραπτώς.

Μετά τη συνεδρία ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας πάταξης της φοροδιαφυγής και από την άλλη να προστατεύονται οι πολίτες που έχουν δυσκολία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ζήτησε να τεθούν κάποια κοινωνικά κριτήρια, ώστε οι απλοί άνθρωποι και όχι οι φοροφυγάδες να προστατεύονται.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Περδίκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση στην εισήγησή του να εισαχθούν στο νόμο στοιχεία που υπάρχουν στη νομοθεσία περί πτώχευσης και να εισαχθούν όλες οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Σε σχέση με την παροχή φορολογικών κινήτρων σε καινοτόμες επιχειρήσεις, εκ μέρους του Συνδέσμου Καινοτόμων Επιχειρήσεων ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης εξέφρασε κάποιες ανησυχίες για το κατά πόσο η ασάφεια σε κάποιες ερμηνείες και ορισμούς για τις καινοτόμες επιχειρήσεις και τα νέα προϊόντα, θα αποθαρρύνουν δυνητικούς επενδυτές. Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε ότι οι επενδυτές δεν θα έχουν πρόβλημα, αφού με βάση τη διαδικασία μετά την αίτησή τους σε ένα μήνα θα παίρνουν απάντηση για το κατά πόσο η επιχείρησή τους θεωρείται καινοτόμα ή όχι.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου έκανε έκκληση τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στους ενδιαφερόμενους να κάνουν την απαιτούμενη διαβούλευση πριν φέρουν κάποια θέματα στη Βουλή, ώστε να ξεκαθαρίσουν ερμηνείες για νομοτεχνικά ζητήματα και να μην αναμένεται από τους βουλευτές που δεν έχουν εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα, να βρουν λύση.

Συμφωνήθηκε να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση ώστε να μπορέσει το νομοσχέδιο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

Συζητήθηκε επίσης στην Επιτροπή, η δυνατότητα υποβολής ένστασης για θέματα ΦΠΑ στο Εφοριακό Συμβούλιο κάτι για το οποίο απαιτείται ο φορολογούμενος να πληρώσει πρώτα ολόκληρο το φόρο που του επιβάλλει το Τμήμα Φορολογίας. Επισημάνθηκε παράλληλα ότι κάτι τέτοιο δεν απαιτείται σε περίπτωση προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο και για αυτό το λόγο πολλοί θα προτιμούν να προσφεύγουν εκεί.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε αντί ολόκληρου του ποσού ο φορολογούμενος που θα υποβάλλει ένσταση στο Εφοριακό Συμβούλιο να υποχρεούται να καταβάλλει μόνο το μη αμφισβητούμενο ποσό του φόρου.

Για το θέμα αναμένεται πολιτική τοποθέτηση του ΥΠΟΙΚ.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα