ΧΑΚ: Εισαγωγή μετοχών της Flexinvest Plc στη ΝΕΑ Αγορά

ΧΑΚ: Εισαγωγή μετοχών της Flexinvest Plc στη ΝΕΑ Αγορά

Το Χρηματιστήριο αξιών Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα την εισαγωγή 100.080 προνομιούχων μετοχών Τάξης Α (Cumulative Redeemable Class A Preference Shares) της εταιρείας Flexinvest Plc ονομαστικής αξίας USD 1,00  με τιμή εισαγωγής USD 100 (€89,29) σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ.

Η εταιρεία Flexinvest Plc ενεργεί κυρίως ως εταιρεία συμμετοχών και μέχρι σήμερα κατέχει την Joint Stock Commercial Bank (ISCB) «MIR Bank» στη Ρωσία.

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και θα αρχίσει την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του μητρώου της πιο πάνω εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα