ΧΑΚ: Aναστολή διαπραγμάτευσης Γραμματίων Δημοσίου

ΧΑΚ: Aναστολή διαπραγμάτευσης Γραμματίων Δημοσίου

 


 

Tο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 8ης Έκδοσης Σειράς 2016 (5/8/2016 -4/11/2016), με κωδικό ΓΔ13Θ16 / TB13H16 από την 1η Νοεμβρίου 2016 μέχρι και την 3η Νοεμβρίου 2016 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων.

Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου 2016.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα