Χρηματοδότηση €4.5 εκ. για κυπριακούς ερευνητικούς φορείς

Χρηματοδότηση €4.5 εκ. για κυπριακούς ερευνητικούς φορείς

 


Πέντε προτάσεις κυπριακών ερευνητικών φορέων πέτυχαν σημαντική διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφού κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ύψους €4.5 εκατ. ως συντονιστές για την υλοποίηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation», της Δραστηριότητας «Twinning» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Πρόκειται για τρεις προτάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, μία πρόταση  του Πανεπιστημίου Κύπρου και μία του Ινστιτούτου Κύπρου. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 θα υπογραφούν όλα τα σχετικά συμβόλαια, με στόχο τα έργα να ξεκινήσουν να υλοποιούνται στις αρχές του Ιανουαρίου 2016.

Το Πρόγραμμα «Spreading Excellence and Widening Participation» επιδιώκει την ορθολογική και ομοιογενή ανάπτυξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ χωρών της ΕΕ, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης του ερευνητικού τους δυναμικού.

Παράλληλα, το ΙΠΕ ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Spreading Excellence and Widening Participation» για την περίοδο 2016 – 2017 οι οποίες θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση στη Λευκωσία στις 2 Δεκεμβρίου 2015. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», Λειτουργοί του ΙΠΕ, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για παροχή δωρεάν υπηρεσιών στήριξης στους ερευνητές για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο www.research.org.cy

Το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα