Ψήφισμα κατόχων τραπεζικών αξιογράφων προς Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ψήφισμα κατόχων τραπεζικών αξιογράφων προς Πρόεδρο της Δημοκρατίας


 

Ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων επέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Σε ανακοίνωσή του, που στάληκε σήμερα, ο Σύνδεσμος αναφέρεται στο ψήφισμα που οι κάτοχοι αξιογράφων και χρεογράφων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής, επέδωσαν κατά τη διαδήλωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, στις 2 Φεβρουαρίου.

“Ζητούμε από τον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαιτήσει από όσους παρευρέθηκαν στη σύσκεψη υπό την προεδρία του στις 9.9.2014, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών, την Πρόεδρο της Κεφαλαιαγοράς, την Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, την Αρχή Εξυγίανσης και την Τράπεζα Κύπρου, να υλοποιήσουν τις πιο κάτω οδηγίες που τους έδωσε τότε ο Πρόεδρος και να του υποβάλουν συναινετική πρόταση για εξωδικαστική αντιμετώπιση του εγκλήματος των αξιογράφων”, αναφέρεται στο ψήφισμα.

Οι οδηγίες, σύμφωνα με το ψήφισμα, είναι όπως “όλοι οι ιδιώτες κάτοχοι αξιογράφων που αγόρασαν τα αξιόγραφα από την πρωτογενή αγορά θα αποζημιωθούν, θα προηγηθεί συμψηφισμός των αξιογράφων με τα δάνεια που εξασφαλίζονται με ενεχυρίαση αξιογράφων, οποιαδήποτε διευθέτηση θα είναι ανεξάρτητη από την απομείωση των καταθέσεων που έγινε το Μάρτιο 2013, ύστερα από απόφαση του Eurogroup, διασφάλιση των πρώτων 100.000 ευρώ, Bail- in του 47,5% του υπόλοιπου ποσού πέραν των 100.000 ευρώ και την παραχώρηση μετοχών της  Τράπεζας Κύπρου στην ονομαστική τους αξία και το υπόλοιπο 52,5% σε κρατικά ομόλογα 5-ετούς διάρκειας μετά την έξοδο μας από το μνημόνιο πιθανόν το 2017 με λογικό τόκο 3%”.

Εναλλακτικά ζητείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας “να υλοποιήσει τη δέσμευση που μας έδωσε στις 19.5.2016 για άμεση σύγκληση όλων των κομμάτων με στόχο τη συζήτηση των διάφορων προτάσεων (εκείνων του Προέδρου που αναφέρονται πιο πάνω, των δικών μας και εκείνων των κομμάτων) σε μια προσπάθεια εξεύρεσης συναινετικής εξωδικαστικής λύσης”.

Ψήφισμα επιδόθηκε και στον Υπουργό Οικονομικών.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα