Ψήφος εμπιστοσύνης στις ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο

Ψήφος εμπιστοσύνης στις ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο


Η ασφαλιστική αγορά λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 εντός του νέου πλαισίου Solvency II, υιοθετώντας ένα ενιαίο σύστημα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου, το οποίο αντικατέστησε πλήρως το επί πολλά χρόνια ισχύον σύστημα, αν και αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο, δεν επηρεάζει άμεσα τους πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών, όμως οι εταιρείες πλέον λειτουργούν και εποπτεύονται εντός ενός εκσυγχρονισμένου πλαισίου.

Με αφορμή την εφαρμογή του Solvency II, η Ανθή Ζαχαριάδου, Εκτελεστική Διευθύντρια της Royal Crown Insurance, μίλησε στο EUROΚΕΡΔΟΣ, και όπως τονίζει στην συνέντευξη που ακολουθεί η ασφαλιστική βιομηχανία στην Κύπρο λειτουργεί ορθά και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, και οι ασφαλιζόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται.

 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 υιοθετήθηκε από τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες το πλαίσιο Solvency II. Τι σημαίνει αυτό για τους πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών;

Η νέα νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών, και με την οποία εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ» επανακαθορίζει τις απαιτήσεις σε σχέση με την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιβάλλει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση και θέτει αναθεωρημένες υποχρεώσεις δημοσίευσης και κοινοποίησης των στοιχείων των εταιρειών στις εποπτικές αρχές.

Σκοπός της Οδηγίας είναι η εξασφάλιση κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών εταιρειών σε σχέση με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, η ποιοτική αναβάθμιση στη λειτουργία των εταιρειών και η διαφάνεια, αποσκοπώντας κυρίως στην προστασία του καταναλωτή.

Οι πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών δεν επηρεάζονται άμεσα, στην έκταση που αφορά τις συναλλαγές τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Όμως, πλέον οι εταιρείες λειτουργούν και εποπτεύονται εντός ενός εκσυγχρονισμένου πλαισίου, διατηρούν ένα ελάχιστο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας που εξασφαλίζει ότι μπορούν να ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και έχουν αναβαθμίσει την εσωτερική τους λειτουργία, περιλαμβανομένων των μηχανογραφικών συστημάτων τους, των διαδικασιών τους και της πολιτικής τους, μεταξύ άλλων. Οι καταναλωτές, επομένως, μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ότι η ασφαλιστική βιομηχανία στην Κύπρο λειτουργεί ορθά και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, και να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται.

 

Είναι έτοιμες οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες να ανταποκριθούν σε ένα τόσο απαιτητικό πλαίσιο; Προβλέπετε εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών από αυτό το λόγο;

Οι Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες προετοιμάζονται για την εφαρμογή του νέου πλαισίου εδώ και κάποια χρόνια. Ειδικά κατά το 2015, λειτουργούσαν κάτω από ένα είδος «πιλοτικού» προγράμματος εφαρμογής της Οδηγίας, ωσάν να ίσχυε ήδη η νομοθεσία, ώστε να είναι απόλυτα προετοιμασμένες, κατόπιν σταδιακής προσαρμογής σε αυτήν. Περαιτέρω, στην Οδηγία και στην κυπριακή νομοθεσία, υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις που θα διευκολύνουν τις εταιρείες ώστε να διεκπεραιωθούν ομαλότερα κάποια συγκεκριμένα ζητήματα.

Προσωπικά δεν θα μπορούσα να εκφέρω άποψη για τυχόν εξαγορές και συγχωνεύσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της έλλειψης δυνατότητας κάποιων εταιρειών να ανταποκριθούν στη νέα νομοθεσία, μη γνωρίζοντας τα δεδομένα των άλλων ασφαλιστικών εταιρειών στην αγορά. Βεβαίως και αν κάποια ή κάποιες εταιρείες δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν το ελάχιστο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας που απαιτείται, οι εξαγορές ή συγχωνεύσεις εταιρειών θα ήταν μια λογική συνέπεια.

 

Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στους γενικούς κλάδους ασφάλισης στην Κύπρο κατά τα τελευταία χρόνια;

Έχουμε όντως παρατηρήσει κάποιες διαφοροποιήσεις στη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά τον γενικό κλάδο, όπως επίσης και στη νοοτροπία των καταναλωτών. Σημειώνεται, λόγω βεβαίως και της οικονομικής κρίσης, μια τεράστια έμφαση στην εξασφάλιση του ασφαλιστικού προϊόντος με την χαμηλότερη τιμή. Δυστυχώς αυτό γίνεται συχνά, δίχως να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα του προϊόντος, που σε αυτή τη βιομηχανία είναι το ασφαλιστικό συμβόλαιο και οι καλύψεις που παρέχει, μαζί με τους όρους και τις εξαιρέσεις του. Για σκοπούς αντιμετώπισης του συνεχόμενου ανταγωνισμού, οι εταιρείες αναγκάζονται να μειώσουν τα ασφάλιστρά τους. Από τη μία πλευρά, είναι θεμιτός ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως και σε όλες τις βιομηχανίες. Όμως, πρέπει να έχουμε όλοι, ασφαλιστές και ασφαλισμένοι, πάντοτε στο μυαλό μας το γεγονός ότι οι χρεώσεις, δηλαδή τα ασφάλιστρα, δεν είναι μια τυχαία τιμή, αλλά αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει κάθε εταιρεία, και οι τρόποι υπολογισμών τους έχουν διαμορφωθεί και εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, εμπειρικά και επιστημονικά. Είναι επικίνδυνο για ολόκληρη τη βιομηχανία να μειώνονται για σκοπούς αύξησης του μεριδίου αγοράς τα ασφάλιστρα, αφού το κύριο μέλημα είναι πάντοτε η δυνατότητα κάθε εταιρείας να αποζημιώσει τους παθόντες σε περίπτωση απρόοπτων περιστατικών, κάτι που συνδέεται άμεσα και με το ελάχιστο απαιτούμενο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας που θέτει η νέα νομοθεσία.

Μια άλλη εξέλιξη που παρατηρείται είναι οι νέες ανάγκες για ασφάλιση που προκύπτουν. Πέραν από τα πιο «κλασικά» ασφαλιστήρια, όπως αυτοκινήτων και περιουσίας, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για ασφαλίσεις επαγγελματικής ευθύνης, λόγω και κάποιων υποχρεώσεων για ασφάλιση σε σχέση με συγκεκριμένα επαγγέλματα, που θεσπίστηκαν είτε λόγω νομοθεσιών είτε εσωτερικών κανονισμών επαγγελματικών συνδέσμων. Δημιουργήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης νέων λεκτικών ασφαλιστηρίων ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης κάθε επαγγελματία. Ο κλάδος ασφάλισης ευθύνης αξιωματούχων και συμβούλων εταιρειών είναι επίσης ανερχόμενος, και γενικότερα οι καταναλωτές, ειδικά όσοι εξασκούν απαιτητικά επαγγέλματα ή δραστηριότητες εκφράζουν ενδιαφέρον για τις ασφαλίσεις της ευθύνης τους γενικότερα, κάτι που επιδεικνύει ευαισθησία και υπευθυνότητα εκ μέρους των Κύπριων εργαζομένων και επιχειρηματιών.

 

Βλέπετε κάποια σημάδια βελτίωσης και πότε;

Η ασφαλιστική βιομηχανία είχε να αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και ειδικά κατόπιν της απόφασης για το bail-in το 2013. Θα έπρεπε να αναδιαμορφώσει κάποιες λειτουργίες της για να εξυπηρετήσει πελάτες που υπέστηκαν σημαντικές απώλειες λόγω των εξελίξεων, αφού η βιομηχανία έχει να παίξει και έναν διαχρονικά κοινωνικό ρόλο, δεν πρόκειται για εταιρείες που επιτελούν αποκλειστικά χρηματοοικονομικές εργασίες. Υπήρξε μια διαφοροποίηση στις ανάγκες και τις ασφαλιστικές απαιτήσεις των καταναλωτών, και σίγουρα η βιομηχανία κατάφερε να ανταποκριθεί θετικά. Όσο βελτιώνεται το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, θα αντικατοπτρίζεται η βελτίωση και στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών.

Ελπίζουμε ότι, εξερχόμενοι από τη βαθιά ύφεση, θα υπάρξει και μια βελτίωση στο προβληματικό θέμα της είσπραξης ασφαλίστρων. Όπως και με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι και στην ασφαλιστική βιομηχανία, υπάρχουν και οι «στρατηγικοί» οφειλέτες ασφαλίστρων. Η πιστωτική πολιτική των εταιρειών θα πρέπει να τύχει αναθεώρησης σε συλλογικό επίπεδο και ίσως να χρήζει θεσμοθέτησης, κάτι που θα διευκολύνει βεβαίως τις εταιρείες και σε σχέση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την Φερεγγυότητα.

Η βιομηχανία μας είναι απόλυτα συνυφασμένη με το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, αλλά και τον κοινωνικό ιστό, και επομένως τα σημάδια ανάκαμψης που σημειώνονται στους τομείς αυτούς, μέσω της βελτίωσης των επαγγελματικών και οικονομικών περιστάσεων των ασφαλισμένων μας, θα επηρεάσουν θετικά και τις εταιρείες μας, σταθερά και σταδιακά.

 

Ποιες ασφαλιστικές ανάγκες καλύπτει η Royal Crown Insurance και ποια είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα;

Η εταιρεία μας καλύπτει όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες γενικού κλάδου, προσφέρει δηλαδή ασφαλιστήρια για οχήματα, κτίρια, επιχειρήσεις, σκάφη, αλλά και ευθύνης, γενικής, εργοδότη, επαγγελματική, προϊόντων κλπ. Έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένα, μοντέρνα ασφαλιστήρια για νέες ασφαλιστικές ανάγκες που προκύπτουν, όπως ασφαλίσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαλλοντικής ευθύνης, διαδικτυακών κινδύνων και άλλες.

Τα πλεονεκτήματά μας ως εταιρεία είναι οι μακρόχρονες σχέσεις που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε με συνεργάτες, αντιπροσώπους αλλά και πελάτες, μέσω της σωστής εξυπηρέτησης και της ακεραιότητας και σοβαρότητας που πάντοτε εφαρμόζουμε σε όλες μας τις συναλλαγές. ‘Έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με κάποιους από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαϊκούς αντασφαλιστικούς κολοσσούς, και να έχουμε αναπτύξει μαζί τους μια σχέση εμπιστοσύνης και απόλυτης επικοινωνίας, που μας δίνει την ευκαιρία να εξελισσόμαστε μέσω της τεχνογνωσίας που μας παρέχουν, ώστε να προσφέρουμε στους καταναλωτές πολύ ψηλά επίπεδα προστασίας, ποσοτικά και ποιοτικά.  Πιστεύω ότι το καλό όνομα της εταιρείας μας στην αγορά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις απαιτήσεις, αφού δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή του δικαίου, της ειλικρίνειας αλλά και της ταχύτητας κατά τη διαδικασία διευθέτησης απαιτήσεων. Τέλος, ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι είμαστε μια Κυπριακή εταιρεία, κάτι που σημαίνει ότι είμαστε όλοι Κύπριοι καταναλωτές και γνωρίζουμε από κοντά και εκ των έσω την Κυπριακή πραγματικότητα. Έτσι, μπορούμε να διαμορφώσουμε τα προϊόντα μας, αλλά και τις διαδικασίες μας ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις μεταλλασσόμενες ανάγκες των Κυπρίων καταναλωτών. Επιδιώκουμε να είμαστε κοντά στους ασφαλισμένους μας, ώστε να αισθάνονται ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί μας για οποιοδήποτε ασφαλιστικό ζήτημα τους απασχολεί. Όπως το εργασιακό μας περιβάλλον είναι κάπως οικογενειακό, έτσι επιθυμούμε να μας αντιμετωπίζουν και οι πελάτες και οι συνεργάτες μας.

 

Ποια είναι τα σχέδια της εταιρείας για το 2016;

Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας για την Φερεγγυότητα κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της. Επίσης κατά το 2016 θα προχωρήσουμε και στις απαραίτητές ενέργειες και διαδικασίες ώστε να λάβουμε και τη νέα πιστοποίηση ποιότητας από τα διεθνή πρότυπα ISO.

Δεν είμαστε από τις εταιρείες που έχουν ως στόχο να μεγαλώσουν και να αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, άλλωστε πιστεύουμε στην ποιότητα, σε όλους τους τομείς, και όχι στην ποσότητα. Στα σχέδια μας είναι να διατηρήσουμε τους πελάτες μας, όσους πιστεύουν στις υπηρεσίες που προσφέρουμε και έχουν εμπιστοσύνη στην εταιρεία μας. Θέλουμε να δίνουμε πίσω σε αυτούς που μας εμπιστεύονται για χρόνια, γι’ αυτό και επενδύουμε στην μηχανογραφική μας αναβάθμιση, στην εξέλιξη διαδικτυακών εφαρμογών και διευκολύνσεων εκμεταλλευόμενοι τις εκπληκτικές εξελίξεις στην τεχνολογία, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε ακόμη ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους ασφαλισμένους μας. Πάντοτε υπάρχει βεβαίως και ο στόχος προσέλκυσης νέων πελατών.

Τέλος, σημαντικός μας στόχος είναι η εφαρμογή της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, έτσι, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, η εταιρεία μας στηρίζει αγαθοεργείς πρωτοβουλίες και φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά και τις τέχνες και τον πολιτισμό.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα