12 δημοπρασίες γραμματίων στο εξάμηνο

12 δημοπρασίες γραμματίων στο εξάμηνο

 


Το ενδεικτικό πρόγραμμα έκδοσης γραμματίων δημοσίου για το πρώτο εξάμηνο του έτους, ανακοίνωσε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πρώτο εξάμηνο θα διεξαχθούν 12 συνολικά δημοπρασίες γραμματίων 13 εβδομάδων και 30 ημερών. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν διεξαχθεί δύο δημοπρασίες γραμματίων 13 εβδομάδων και μία για γραμμάτια 30 ημερών.

Με βάση την στρατηγική του ΓΔΔΧ για την περίοδο 2015-2019, στόχος είναι η διατήρηση ενός αποθεματικού ρευστών διαθεσίμων ύψους €1 δισ. για αντιμετώπιση τυχόν κινδύνων.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα