130 αιτήσεις για εξαετή κυπριακά ομόλογα

130 αιτήσεις για εξαετή κυπριακά ομόλογα

 


Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοίνωσε σήμερα ότι, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, τερματίστηκε η περίοδος λήψης αιτήσεων για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα της 1 ης Σειράς (Ιανουάριος 2016).

Λήφθηκαν 130 αιτήσεις για συνολικό ποσό € 47.920.000. Από τις 130 αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές, οι 114 υποβλήθηκαν από Κύπριους και 16 αιτήσεις από αλλοδαπούς επενδυτές. Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €3.000 μέχρι €2.950.000. Από το συνολικό ποσό των €47.920.000, τα €40.450.000 αφορούσαν αιτήσεις ξένων επενδυτών.

Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με τη 2 η Σειρά 2016 Λήξης 2022, με ανώτατο όριο έκδοσης €10.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1 η Φεβρουαρίου 2016, με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από τις 4 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα