2ο σύστημα PowerStar στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2ο σύστημα PowerStar στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Ακόμη ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος του Διεθνούς Δικτύου της Laureate International Universities, εμπιστεύτηκε το σύστημαPowerstar® για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, που κατασκευάζει η εταιρεία EMSc (Cyprus) Ltd. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα στα πλαίσια της συνεχούς ενίσχυσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αλλά και μείωσης των λειτουργικών εξόδων αναζητούσε τρόπους για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για την Πανεπιστημιούπολη, η οποία θα συνέβαλλε και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου μετά από έρευνα διαφόρων επιλογών, κατέληξε στην τεχνολογία βελτιστοποίησης τάσης και το σύστημαPowerStar®, ως την ιδανική επιλογή όχι μόνο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και λόγω του ψηλού ποσοστού αποδοτικότητας, της σύντομης περιόδου απόσβεσης, της μεγάλης διάρκειας ζωής (30-50 χρόνια), τα εγγυημένα αποτελέσματα και ότι δεν απαιτεί καμία συντήρηση. Παράλληλα, με την εγκατάσταση του συστήματος PowerStar® προστατεύεται ο ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός του ιδρύματος, μειώνοντας έτσι και το κόστος συντήρησης και αυξάνοντας την διάρκεια ζωής των μηχανημάτων.

H εξοικονόμηση ενέργειας από τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο Πανεπιστήμιο υπερέβη το εγγυημένο ποσοστό του 6,3% φτάνοντας το 11,9% σε kWh. Επιπλέον, τοPowerStar® μείωσε 11,8% τη μέγιστη ζήτηση (kVA) του Πανεπιστημίου και ελάττωσε τις επιπτώσεις προς το περιβάλλον γενικότερα, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα κατά 56,5 τόνους. Μετά τα άμεσα αποτελέσματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων από την εγκατάσταση του PowerStar® στο Βόρειο κτίριο του Πανεπιστημίου η διεύθυνση προχώρησε στην εγκατάσταση δεύτερου συστήματος PowerStar 179 kVAστο Νότιο κτίριο.

Ο κ. Μιχάλης Μαύρος, Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου δήλωσε: «Η εγκατάσταση του συστήματος που έγινε σε συνεννόηση με το προσωπικό της EMSc (Cyprus) Ltdδεν διέκοψε καθόλου την ομαλή λειτουργία του πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, η EMSc (Cyprus) Ltdδούλεψε με επαγγελματισμό τόσο στην προετοιμασία της τεχνο-οικονομικής μελέτης, όσο και στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων εξοικονόμησης μετά την εγκατάσταση του συστήματος. Τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ξεπέρασαν τα εγγυημένα ποσοστά και έτσι θα μειωθεί και η περίοδος αποπληρωμής του συστήματος.»

Για περισσότερες πληροφορίες

European University Cyprus (Cyprus/Greece)

 

 


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα