Τα δημόσια δεδομένα ως μοχλός ανάπτυξης

Τα δημόσια δεδομένα ως μοχλός ανάπτυξης

Στα €64 εκ. η αξία τους στην Κύπρο σύμφωνα με έρευνα της Deloitte

 

Μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αποτελούν τα δημόσια δεδομένα, σύμφωνα με την Ελίζα Λουκαΐδου, Διευθύντρια του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte. H αξία τους σύμφωνα με έρευνα της Deloitte ανέρχεται στην Κύπρο στα 64 εκ. ευρώ.

Σε συνέντευξη της στο EUROKΕΡΔΟΣ η κα. Λουκαΐδου τόνισε πως μέσω της αξιολόγησης δεδομένων από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες μπορεί από τη μια να μειωθεί το κόστος και από την άλλη να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Τι είναι τα ανοικτά δημόσια δεδομένα;

Ανοικτά δημόσια δεδομένα ορίζονται ως τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παράγονται από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και τα οποία είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε πολίτη για σκοπούς χρήσης ή επανάχρησης χωρίς τεχνικούς, θεσμικούς ή άλλους φραγμούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Δημόσια Δεδομένα έχουν παραχθεί με χρήματα και πόρους των πολιτών.

 

Πώς μπορούν τα δημόσια δεδομένα να βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσουν τη διαφάνεια στο δημόσιο τομέα;

Τα δημόσια δεδομένα αποτελούν μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αφού μπορούν αφενός να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία ή βελτίωση καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, και αφετέρου μέσω της αξιολόγησης δεδομένων από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να μειωθεί το κόστος με αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας. Από κοινωνικής άποψης, ενισχύεται το δικαίωμα της πληροφόρησης και της συμμετοχής των πολιτών. Από οικονομικής άποψης, στην περίπτωση συνδυασμού των δεδομένων του δημοσίου για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, παρέχεται ένας εναλλακτικός τρόπος τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και αύξηση του αριθμού των νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, μέσω της δημοσίευσης δεδομένων όπως είναι οι δημόσιες συμβάσεις, οικονομικοί λογαριασμοί, επιδόματα κλπ. ενισχύεται η διαφάνεια στην άσκηση εξουσίας.

 

Υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτό που λέτε;

Υπάρχει τόσο διεθνής βιβλιογραφία η οποία αναφέρεται εκτενώς τόσο στα οικονομικά όσο και στα κοινωνικά οφέλη από την ελεύθερη διάθεση των δημόσιων δεδομένων, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με μελέτη της Deloitte Κύπρου που διενεργήθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας το 2013 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου HOMER (Harmonising Open Data in the Mediterranean through Better Access and Reuse of Public Sector Information), η αξία των δημόσιων δεδομένων στην ΕΕ ανήλθε στα 42 δις ευρώ, στην περιοχή της Μεσογείου στα 3.6 δις ευρώ, ενώ για την Κύπρο υπολογίζεται στα 64 εκ. ευρώ.

 

Υπάρχουν ανοικτά δεδομένα του δημοσίου στην Κύπρο;

Τα τελευταία χρόνια πολλές κυβερνήσεις συνειδητοποιώντας την αξία των ανοικτών δεδομένων και το θετικό αντίκτυπο που δύναται να επιφέρουν στην τοπική οικονομία και στην κοινωνία των πολιτών, προωθούν δυναμικά πρωτοβουλίες που αφορούν το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων. Συνεπώς και στην Κύπρο έχει ενισχυθεί η πολιτική για την ευρύτερη δυνατή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δημόσιων δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο 2015 έχει θεσπιστεί εθνική νομοθεσία που προνοεί για τη θεσμοθέτηση των κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

 

Ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας σε αυτή την προσπάθεια;

Η Deloitte στηρίζει έμπρακτα εδώ και μερικά χρόνια το δημόσιο και ημι-δημόσιο τομέα της Κύπρου στο άνοιγμα των δεδομένων του. Τους τελευταίους όμως μήνες συγκεκριμένα το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte, έχει επιλεγεί από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με πρωτοβουλία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών), ως ο Εμπειρογνώμονας για να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο δημόσιο τομέα της Κύπρου για το άνοιγμα των δεδομένων του. Μέσα από το Έργο στηρίζουμε και καθοδηγούμε 100 δημόσια τμήματα και υπηρεσίες για να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα τους σε ανοικτούς μορφότυπους.

 

Πού βρίσκονται τα δημόσια δεδομένα της Κύπρου;

Τα δημόσια δεδομένα αναρτιούνται στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων της Κύπρου www.data.gov.cy. Η Πύλη είναι ήδη σε λειτουργία και τα δεδομένα που έχουν ήδη αναρτηθεί είναι ελεύθερα διαθέσιμα για επανάχρηση, ενώ μέχρι το καλοκαίρι του 2016, θα περιλαμβάνει περισσότερα από 1000 σύνολα δεδομένων του δημόσιου τομέα. Τα δεδομένα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι διαθέσιμα άμεσα, ηλεκτρονικά σε μηχαναγνώσιμη μορφή και χωρίς κάποια χρέωση.

 

Ποια είναι η σημαντικότερη δράση του έργου;

Όλες οι δράσεις του έργου είναι σημαντικές και αλληλένδετες, όμως η κορύφωση του θα είναι το Σεπτέμβριο του 2016 με μια τελική δράση, τη διεξαγωγή ενός μαραθωνίου ανάπτυξης εφαρμογών, ένα hackathon δηλαδή, ο οποίος θα έχει προϋπόθεση την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που βρίσκονται στην Εθνική Πύλη.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα