Οι αδυναμίες του πακέτου Γιούγκερ και η αποτυχία της κυβέρνησης

Οι αδυναμίες του πακέτου Γιούγκερ και η αποτυχία της κυβέρνησης

 


 

Του Νεοκλή Συλικιώτη, Ευρωβουλευτής, Μέλους του Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ

 

Το επενδυτικό πακέτο Γιούγκερ παρουσιάστηκε ως η απάντηση στην κρίση και αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις της Κομισιόν. Η αρχική πρόταση ήταν να δοθούν από την Κομισιόν 300 δισ. ευρώ καθώς και  100 δισ. ευρώ από το αποθεματικό των 450 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για τη χρηματοδότηση κρατικών επενδυτικών προγραμμάτων. Ωστόσο εν τέλει αντί να δοθούν νέα χρήματα σε δημόσιες επενδύσεις αποφασίστηκε η κινητοποίηση 315 δισ. ευρώ εκ των οποίων μόλις τα 16 δισ. θα δίνονταν από την Κομισιόν (από υφιστάμενα κονδύλια της ΕΕ, π.χ. €2,7δις ευρώ από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” και €3,3δις ευρώ από το πρόγραμμα “Συνδέοντας την Ευρώπη”), 5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα υπόλοιπα από μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το γεγονός πως το πακέτο Γιούγκερ βασίζεται στις ιδιωτικές επενδύσεις και στόχο έχει να μειώσει το ρίσκο για τους ιδιώτες επενδυτές είναι ιδιαίτερα προβληματικό.

Οι δράσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του επενδυτικού πακέτου Γιούγκερ αντιστοιχούν σε χρηματοδότηση ύψους περίπου 37 δισ. ευρώ και αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις ύψους 194 δισ. ευρώ. Ωστόσο, από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κομισιόν για τις μέχρι σήμερα πράξεις του επενδυτικού πακέτου είναι σαφές πως τα χρήματα πηγαίνουν κυρίως σε ανεπτυγμένα κράτη της ΕΕ και όχι στα κράτη, των οποίων η οικονομία έχει διαλυθεί λόγω των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών της σκληρής λιτότητας. Η Κύπρος για παράδειγμα, τον πρώτο χρόνο απουσίαζε εντελώς από το πρόγραμμα. Η πρώτη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στην Κύπρο   υπεγράφη μόλις τον Δεκέμβριο του 2016.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχα από τον ίδιο τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, υπεύθυνο για την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, κ. Γ. Κατάινεν, τους πρώτους μήνες η Κύπρος δεν είχε καταθέσει καμία πρόταση ώστε να μπορέσει να συμπεριληφθεί στον επενδυτικό σχεδιασμό! Όπως υποστήριξε μάλιστα ο Επίτροπος είχε διαπιστωθεί πως υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης στην Κύπρο, και γι’ αυτό η Κομισιόν αναγκάστηκε να αρχίσει εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να υπάρξει συμφωνία με τις τράπεζες προκειμένου να επωφεληθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και οι ΜμΕ της Κύπρου. Ο Επίτροπος Κατάινεν μας ενημέρωσε επίσης πως η Κομισιόν ενθάρρυνε την Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει στην δημιουργία μιας επενδυτικής πλατφόρμας για ενημέρωση.

Η απραξία της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σε σχέση με την αναπτυξιακή στρατηγική της Κυβέρνησης. Γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην δημιουργία φορέα ενημέρωσης, όπως της πρότεινε η Κομισιόν; Γιατί ένα ολόκληρο χρόνο δεν επιδίωξε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του επενδυτικού πακέτου παρά τις βαρύγδουπες εξαγγελίες για προώθηση αναπτυξιακής στρατηγικής;

Δυστυχώς η Κυβέρνηση εξαντλείται σε διθυράμβους ώστε να πείσει για το  success story των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζει οδηγώντας τον κυπριακό λαό στην ανεργία και την φτωχοποίηση και ακόμη δεν έχει μια συγκροτημένη αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των  προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ένωσης ούτε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.

Πανηγυρίζουν λοιπόν σήμερα για την μια και μόνη συμφωνία που έχει υπογραφεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την RCB Bank, η οποία υπολογίζεται να διαθέσει μέχρι 10 εκ. ευρώ σε καινοτόμες ΜμΕ μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους. Ωστόσο η πολιτική για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους προϋπήρχε και επί προηγούμενων κυβερνήσεων με ανάλογα προγράμματα της ΕΕ για στήριξη των ΜμΕ, δεν είναι κάτι το καινούργιο. H Κυβέρνηση Χριστόφια ειδικότερα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, έθεσε σε εφαρμογή το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση και στήριξη των ΜμΕ καθώς και σχέδιο ενίσχυσης της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, εγκρίνοντας ποσό ύψους €23 εκ.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η αντιμετώπιση της κρίσης και η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις πολιτικές λιτότητας που προωθεί και στηρίζει ως ιδεολογικό μανιφέστο η Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δοθούν νέα κονδύλια για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες να δώσουν ώθηση στην πραγματική οικονομία, να συμβάλλουν στην δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους, και να στηρίξουν τις ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Εξίσου σημαντικό είναι να αξιοποιηθούν τα κονδύλια της ΕΕ για επενδύσεις που απαιτείται να γίνουν σε σε διάφορες τομείς, με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη προς όφελος του κυπριακού λαού.


Comments

comments

Categories: Απόψεις
Tags: sylikiotis

Σχετικά με τον Συγγραφέα