Συνέντευξη του Ανδρέα Δημητριάδη,

Εκπροσώπου Τύπου Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων

 

Η υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων

θα φέρει πολλαπλά οφέλη: Νέες θέσεις εργασίας,

εισροή φορολογικών εσόδων στα ταμεία του κράτους,

επενδυτικές ευκαιρίες και αναπτυξιακό όφελος για

την ευρύτερη οικονομία της χώρας

 

Το κράτος πρέπει να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα

και να δημιουργήσει ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις

και τις επενδύσεις οικονομικό περιβάλλον

 

Το νέο περιβάλλον που δημιούργησε η, άνευ προηγουμένου, οικονομική κρίση, φαίνεται να μην κρύβει μόνο δυσκολίες για την οικονομία του τόπου, αλλά και ευκαιρίες. Όπως για παράδειγμα η υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που εκκρεμούν (κάποια βρίσκονται σε εξέλιξη, άλλα έχουν εγκλωβιστεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας) και που προβλέπεται να αποτελέσουν καταλύτη για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Κύπρο.

Η επαναδραστηριοποίηση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, ο οποίος αντιπροσωπεύει πέραν των 25 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, στοχεύει να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου, Ανδρέας Δημητριάδης, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση των έργων, στους παράγοντες που μπλοκάρουν την υλοποίησή τους καθώς και στην ανάγκη απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απομακρύνουν ξένους επενδυτές.

 

ΕΡ:      Κατ’ αρχήν συστήστε μας σε συντομία τον Σύνδεσμο σας.

ΑΠ:     Αποστολή του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων είναι η προώθηση και υλοποίηση των μεγάλων ιδιωτικών αναπτύξεων στην Κύπρο. Μέλη του Συνδέσμου είναι πέραν των 25 οργανισμών και εταιρειών που επενδύουν και αναπτύσσουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως είναι τα γήπεδα γκολφ, μαρίνες, κέντρα υγείας και ευεξίας, πολυθεματικά πάρκα, επιχειρηματικά πάρκα, εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις, ξενοδοχεία και πολλά άλλα. Τα μέλη του Συνδέσμου προέρχονται από όλο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας και εκπροσωπούν συνολικά έργα αξίας πέραν των 8 δισ. ευρω, τα οποία προβλέπεται να δημιουργήσουν πέραν των 7000 θέσεων εργασίας. Ο Σύνδεσμος είναι μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).

 

ΕΡ:      Ποιές είναι οι βασικές προτεραιότητες του Συνδέσμου;

ΑΠ:     Ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες μας είναι το θέμα της δημιουργίας φιλικού επιχειρηματικού κλίματος ώστε να υπερπηδηθούν εμπόδια που αποθαρρύνουν ή απομακρύνουν ξένους επενδυτές, καθώς και η αναβάθμιση του κύρους και της εικόνας της Κύπρου ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού. Ο Σύνδεσμος προβαίνει σε ενέργειες που αναβαθμίζουν το κύρος και την εικόνα της Κύπρου και που στοχεύουν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων μέσα από προγράμματα εξωστρέφειας και προβολής του τομέα στην Κύπρο αλλά ιδιαίτερα στις διεθνείς αγορές.

 

ΕΡ:      Τα μέλη του Συνδέσμου, εταιρείες που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους διαχρονικά στην ανάπτυξη του τόπου, αναζητούν χρηματοδότες για την υλοποίηση των έργων;

ΑΠ:     Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας στην οικονομία και κατ επέκταση δυσκολία στη χρηματοδότηση των έργων, δεδομένου ότι το κόστος των επενδυτικών σχεδίων είναι δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια για το κάθε έργο. Αν είχαμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, ενδεχομένως να υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότησης από το εξωτερικό. Στο παρελθόν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, τώρα δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο λόγω της πολύ χαμηλής χρηματοπιστωτικής αξιολόγησης της οικονομίας μας από τους διεθνείς οίκους. Η βασικότερη επιλογή που έχουμε μπροστά μας είναι να προσελκύσουμε επενδυτές. Ήδη έχουν εντοπιστεί επενδυτές σε διάφορες χώρες, όπως η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και χώρες της Μέσης Ανατολής. Όμως, για να πειστούν οι ξένοι επενδυτές θέλουν να δουν σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας ευρύτερα, καθώς και ένα περιβάλλον θετικό και φιλικό προς την επιχειρηματικότητα, ώστε να διασφαλίσουν ένα αντιστάθμισμα από το ρίσκο της επένδυσής τους στην Κύπρο.

 

ΕΡ:      Υπάρχουν έργα με επαρκές επίπεδο ωριμότητας;

ΑΠ:     Αρκετά από τα έργα που εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος διαθέτουν επαρκές επίπεδο ωριμότητας που επιτρέπει την ολοκλήρωσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτά περιλαμβάνονται γήπεδα γκολφ, μαρίνες, κέντρα υγείας και ευεξίας, πολυθεματικά πάρκα, εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις και άλλα.

 

ΕΡ:      Συνεργάζεστε με άλλους φορείς (π.χ. CIPA) για την προσέλκυση ξένων επενδυτών;

ΑΠ:     Επιδιώκουμε μια στενή συνεργασία με τον CIPA στο κομμάτι της προσέλκυσης επενδύσεων. Ο CIPA παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση των έργων και χρειάζεται ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, ώστε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους.

 

ΕΡ:      Ποίοι παράγοντες μπλοκάρουν την υλοποίηση αυτών των έργων;

ΑΠ:     Η υλοποίηση των έργων προσκρούει σε διάφορους παράγοντες, όπως η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση των απαιτούμενων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, οι επαχθείς και αδικαιολόγητοι όροι που επιβάλουν οι πολεοδομικές αρχές και οι οποίοι προσθέτουν σημαντικό κόστος και πολυπλοκότητα στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, μα κυρίως η χαμηλή αποδοτικότητα των επενδυτικών σχεδίων η οποία σε συσχετισμό με τους υψηλούς επενδυτικούς κίνδυνους που παρουσιάζει η οικονομία μας και την ψηλή απόδοση επενδυτικών σχεδίων ανταγωνιστικών χωρών, καθιστά τα επενδυτικά σχέδια μας όχι και τόσο ελκυστικά.

 

ΕΡ:      Ο Σύνδεσμός Μεγάλων Αναπτύξεων τονίζει συχνά την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών.

ΑΠ:     Πεποίθησή μας είναι ότι η γραφειοκρατία και η έλλειψη επαρκών κινήτρων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και επικερδότητας των επενδυτικών σχεδίων σκοτώνουν την οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, η υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων θα φέρει πολλαπλά οφέλη: Νέες θέσεις εργασίας, εισροή φορολογικών εσόδων στα ταμεία του κράτους, επενδυτικές ευκαιρίες και αναπτυξιακό όφελος για την ευρύτερη οικονομία της χώρας. Η υλοποίηση των έργων θα δώσει ώθηση σε τομείς νευραλγικής σημασίας για την οικονομία, όπως η οικοδομική βιομηχανία και ο τουρισμός.

 

ΕΡ:      Η ευθύνη βαραίνει την πολιτική ηγεσία;

ΑΠ:     Κάποια προβλήματα χρονολογούνται εδώ και δεκαετίες και σίγουρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Πρέπει να μεταρρυθμιστούν τα προβληματικά σημεία ενός συστήματος έξι δεκαετιών. Εισήλθαμε σε μια πορεία αναστροφής των αρνητικών δεδομένων και τα βήματα που γίνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και η σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού τομέα αποτελούν δύο από τις κύριες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Τώρα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να πατάξουμε τη γραφειοκρατία, να γίνουμε πιο ευέλικτοι και πιο αποτελεσματικοί. Να γίνουμε μια πραγματικά ανταγωνιστική και παραγωγική χώρα, των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας. Πεποίθησή μας είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να προσφέρει αντισταθμιστικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των έργων και παράλληλα να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διόρθωση των στρεβλώσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

ΕΡ:      Στήριξη στον ιδιωτικό τομέα λοιπόν;

ΑΠ:     Αν μας διδάσκει κάτι η οικονομική κρίση που διανύουμε είναι ότι ο δημόσιος τομέας δεν θα φέρει την ανάπτυξη, ούτε θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Το κράτος πρέπει να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσει ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις οικονομικό περιβάλλον. Η ανάπτυξη θα προέλθει από πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, είτε Κυπρίων επιχειρηματιών είτε ξένων επενδυτών, είτε μέσω της συνεργασίας των δύο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο δημόσιος τομέας δεν είναι σε θέση να φέρει ανάπτυξη. Δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Ο ρόλος του είναι να συμβάλλει δημιουργικά στη μείωση των εμποδίων που καθυστερούν ή/και καθηλώνουν την ανάπτυξη και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που χρειάζεται ο τόπος.

 

Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων

Σύντομη περιγραφή

Αποστολή του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων είναι η προώθηση και υλοποίηση των μεγάλων αναπτύξεων στην Κύπρο. Στόχος του είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας και η συγκράτηση της ανεργίας. Ο Σύνδεσμος είναι μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και αντιπροσωπεύει πέραν των 25 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Τα μέλη του Συνδέσμου προέρχονται από όλο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας και εκπροσωπούν συνολικά έργα αξίας πέραν των 8 δις. ευρώ. Ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες του Συνδέσμου είναι το θέμα της δημιουργίας φιλικού επιχειρηματικού κλίματος ώστε να υπερπηδηθούν εμπόδια που αποθαρρύνουν ή απομακρύνουν ξένους επενδυτές.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα