80 αιτήσεις για την 2η σειρά κυπριακών ομολόγων

80 αιτήσεις για την 2η σειρά κυπριακών ομολόγων

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 20 Ιανουαρίου 2016 τερματίστηκε η περίοδος λήψης αιτήσεων για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της 2ης Σειράς (Φεβρουάριος 2016).

Λήφθηκαν 80 αιτήσεις για συνολικό ποσό €9.494.400.  Από τις 80 αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές, οι 78 υποβλήθηκαν από Κύπριους και 2 αιτήσεις από αλλοδαπούς επενδυτές.  Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €1.400 μέχρι €2.500.000.  Από το συνολικό ποσό των €9.494.400, τα €5.000.000 αφορούσαν αιτήσεις ξένων επενδυτών.

Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με τη 3η Σειρά 2016 Λήξης 2022, με ανώτατο όριο έκδοσης €10.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Μαρτίου 2016 με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από τις 1 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα