Κανένα Σχόλιο
Οι προτεραιότητες μας στην Ε.Ε.

Οι προτεραιότητες μας στην Ε.Ε.

 

Του Λευτέρη Χριστοφόρου- Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΗ.ΣΥ. – Ευρωβουλευτής Ε.Λ.Κ.

 

Από το 2004 που η Κύπρος εντάχθηκε στην Ε.Ε. όφειλε να θέσει προτεραιότητες όσον αφορά την συμμετοχή και τη δράση της στην Ε.Ε. Αναμφισβήτητα πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα ήταν, είναι και παραμένει η αξιοποίηση και στήριξη της Ε.Ε. για την επίλυση του Εθνικού μας Θέματος και πιστεύω ότι κατά το μάλλον ή ήττον υπήρξε έντονη δραστηριότητα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια για πλήρη αξιοποίηση και εμπλοκή της Ε.Ε. στη προσπάθεια επίλυσης του Εθνικού μας Προβλήματος. Αποκορύφωμα της δυναμικής και θετικής εμπλοκής της Ε.Ε. στη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος ήταν και η έντονη και ουσιαστική παρουσία του Προέδρου της Ε.Ε. JUNCKER στη Διάσκεψη της Γενεύης. Πέραν τούτων είναι γνωστές οι καθημερινές δράσεις της Κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα και όργανα της Ε.Ε. προς την κατεύθυνση της προάσπισης των εθνικών μας δικαίων.

Ένα είναι δεδομένο. Η Ε.Ε. στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει και ενισχύει την Κυπριακή Δημοκρατία και αποτελεί πραγματικά ένα σημαντικό όπλο της Κύπρου απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τα συμφέροντα της πατρίδας μας.

Πέραν του Εθνικού, πιστεύω ότι πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα και ο στόχος για αξιοποίηση της Ε.Ε. για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο του τόπου μας. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα, κάθε ευκαιρία, κάθε Ταμείο, κάθε Επενδυτικό Πρόγραμμα, κάθε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της Οικονομίας μας, της Κοινωνίας μας και των Πολιτών μας.

Μετά από 13 χρόνια παρουσίας στην Ε.Ε. είναι η ώρα να προβούμε σε ένα ευρύτερο απολογισμό για τη παρουσία μας στην Ε.Ε., για το πόσο αποδοτικοί υπήρξαμε, πόσο αξιοποιήσαμε τα Ταμεία της Ε.Ε. και τι δυνατότητες διαθέτουμε για το παρόν και το μέλλον μας στην Ε.Ε.

Δεν έπαυσα στιγμή να τονίζω ότι η Κύπρος έχει τεράστιες δυνατότητες εντός Ε.Ε. Μάλιστα επισημαίνω ότι μικρές χώρες όπως η Κύπρος μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά εντός Ε.Ε. και όσον και εάν ακούγεται παράδοξο το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον ευνοεί μικρές χώρες όπως η Κύπρος για αξιοποίηση Ταμείων και Προγραμμάτων.

Προς επίρρωση των προαναφερθέντων, απλά, να αναφέρω μερικά παραδείγματα όπου η Κύπρος θα μπορούσε να αξιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (JUNCKER PLAN).

Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί τη μεγαλύτερη επενδυτική πρωτοβουλία από την ίδρυση της Ε.Ε. Προβλέπει σύμπραξη Ταμείου με ΕΤΕΠ και Ιδιωτικού Τομέα και μέσα από την μόχλευση των κονδυλίων, οι επενδύσεις θα ανέλθουν στα 315 ΔΙΣ, με προοπτική διπλασιασμού των Επενδύσεων, τα επόμενα χρόνια.

Το 35% αυτών των επενδύσεων αφορά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αλλά και Επενδύσεις Ενέργειας, Τουρισμού, Μεγάλων Έργων Υποδομής κ.α.

Η Κύπρος οφείλει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, κάτι που δυστυχώς δεν κατόρθωσε να πράξει μέχρι σήμερα και η τεράστια ευθύνη ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα γιατί οι επενδύσεις στρέφονται σε συνέργεια με ιδιωτικά κεφάλαια.

2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Δύο  σημαντικά ταμεία της Ε.Ε.  που μπορούν να καλύπτουν σημαντικούς τομείς για τη κάθε χώρα και τους πολίτες.

Αφενός μεν το Ταμείο Αλληλεγγύης καλύπτει ζημιές από φυσικές καταστροφές σε χώρες και πολίτες και αφετέρου το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης καλύπτει εργαζόμενους που απώλεσαν την εργασία τους. Μέχρι σήμερα δεν αξιοποιήσαμε καθόλου αυτό το Ταμείο.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης κατορθώσαμε να πετύχουμε αυτή τη περίοδο την αξιοποίηση του μέσα από το αίτημα μας για κάλυψη μέρους των ζημιών από τις περυσινές καταστροφικές πυρκαγιές στην πατρίδα μας.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Πρέπει να σημειώσουμε με θετικό τρόπο ότι η Κυβέρνηση κατόρθωσε και εξασφάλισε για τη Κύπρο στο Πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για το 2014-2020, από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κονδύλια ύψους 1ΔΙΣ ΕΥΡΩ. Είναι πράγματι μία σημαντική επιτυχία τόσο για το ύψος της χρηματοδότησης όσο και για τη σχεδόν μηδενική συνεισφορά του κράτους στην υλοποίηση των έργων, κάτι που καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν πέτυχε.

Υπάρχουν σημαντικότατα Ταμεία όπου υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες και απευθύνονται σε όλους τους Κύπριους Πολίτες, στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Γεωργοκτηνοτρόφους, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. για την Περιφέρεια, την Ύπαιθρο, τη Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.

Για όλα αυτά, απαιτείται οργάνωση, συντονισμός, τεχνογνωσία τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα. Η Κύπρος μπορεί να τα καταφέρει να αντλήσει τεράστια κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία φτάνει να θέσει το ζήτημα ως εθνική προτεραιότητα και εργασθούμε όλοι σκληρά και αδιάκοπα προς αυτή τη κατεύθυνση.

FacebookTwitterLinkedInGoogle+DiggStumbleUponEmail

Δώστε το σχόλιο σας
NEWSROOM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Hλεκτρονικά η φορολογική δήλωση ΦΠΑ

Hλεκτρονικά η φορολογική δήλωση ΦΠΑ

No Comment

  Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την τροποποίηση του Κανονισμού 17, των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 367/2016), όλα τα Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα υποχρεούνται από τις 2 Μαΐου του 2017, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Φορολογική Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο Φ.Π.Α. 4). Της σχετικής πρόνοιας, εξαιρούνται τα πρόσωπα που υπάγονται στο Ειδικό [...]

Περισσότερα
Εντατικοποιούνται οι προωθητικές δράσεις του CIPA στο εξωτερικό

Εντατικοποιούνται οι προωθητικές δράσεις του CIPA στο εξωτερικό

No Comment

Προώθηση επενδύσεων σε Αμερική, Κίνα, Ινδία, Βρετανία, Ντουμπάι   Εντατικοποιεί τη δράση και τις εξορμήσεις του στο εξωτερικό ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), με στόχο την προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και την αξιοποίηση των παγκόσμιων τρεχουσών συγκυριών προς όφελος της κυπριακής οικονομίας. Εκπρόσωποι του Οργανισμού συμμετείχαν πρόσφατα σε σειρά συνεδρίων και [...]

Περισσότερα
Μέχρι να γίνει το ΓεΣΥ …

Μέχρι να γίνει το ΓεΣΥ …

No Comment

  Του Μάριου Μαυρίδη, Καθηγητής Οικονομικών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, βουλευτή Κερύνειας, ΔΗΣΥ, m.mavrides@euc.ac.cy   Μέχρι να γίνει το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ), η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της υγείας είναι απαραίτητη.  Ούτως ή άλλως, το ΓεΣΥ θα είναι μια συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  Το ΓεΣΥ απλά θα [...]

Περισσότερα
ΔΙΕΘΝΗ
Συμφωνία Gazprom και Eni για παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Συμφωνία Gazprom και Eni για παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη

No Comment

  Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom και η ιταλική Eni υπέγραψαν Μνημόνιο αλληλοκατανόησης, που αφορά την παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ιταλία μέσω του “Νότιου Διαδρόμου Μεταφοράς”, και την επικαιροποίηση των συμβολαίων που αφορούν την παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ιταλία. Το Μνημόνιο υπέγραψαν στην Μόσχα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gazprom Αλεξέι [...]

Περισσότερα
Στις 29 Απριλίου η σύνοδος των Ευρωπαίων για το Brexit

Στις 29 Απριλίου η σύνοδος των Ευρωπαίων για το Brexit

No Comment

  Στις 29 Απριλίου θα συγκληθεί η σύνοδος κορυφής των ηγετών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ώστε να καθορίσουν κοινές γραμμές διαπραγμάτευσης απέναντι στο Λονδίνο ενόψει των συνομιλιών για το Brexit. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί ακριβώς ένα μήνα μετά από την ειδοποίηση ενεργοποίησης του Άρθρου 50 από την Τερέζα Μέι στις 29 Μαρτίου. Οι Ευρωπαίοι [...]

Περισσότερα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η τρομοκρατία της λεηλασίας

Η τρομοκρατία της λεηλασίας

No Comment

  Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού, Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού, Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας   Το τελευταίο τρομοκρατικό κτύπημα στο Λονδίνο την 22α Μαρτίου 2017, ένα ακριβώς χρόνο μετά τα τρομοκρατικά κτυπήματα στις Βρυξέλλες, [...]

Περισσότερα
Έκθεση του ευρωβουλευτή Ν.Συλικιώτη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Έκθεση του ευρωβουλευτή Ν.Συλικιώτη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

No Comment

  Τα αποτελέσματα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας ως απάντηση στην παρατεταμένη κρίση είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της νεανικής ανεργίας και της επισφαλούς απασχόλησης. Δεν μπορούν να φορτωθούν στους νέους και στους εργαζόμενους οι συνέπειες της κρίσης. Αυτά δήλωσε ανάμεσα σε άλλα ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νεοκλής Συλικιώτης, μιλώντας στη συζήτηση των τροπολογιών στην έκθεση με [...]

Περισσότερα
ΕΛΛΑΔΑ
Επαναλαμβάνονται σήμερα οι διαπραγματεύσεις Ελλάδας – Θεσμών

Επαναλαμβάνονται σήμερα οι διαπραγματεύσεις Ελλάδας – Θεσμών

No Comment

  Το “Brussels Group” του 2015 αναβιώνει μέσα από τη χθεσινή διευθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων της στο eurogroup με στόχο να προχωρήσει στο κλείσιμο των ανοιχτών θεμάτων της αξιολόγησης. (To Brussels Group ήταν το διαπραγματευτικό πλαίσιο στις Βρυξέλλες, όταν η πρώτη κυβέρνηση Σύριζα δεν επέτρεπε στην Τρόικα να επιστρέψει στην Αθήνα τον [...]

Περισσότερα
Καλά τα νέα για τον τουρισμό στην Ελλάδα

Καλά τα νέα για τον τουρισμό στην Ελλάδα

No Comment

  Τα καλά νέα για τον ελληνικό τουρισμό συνεχίζονται στον γερμανικό Τύπο. Η die Welt, σε εκτενές ρεπορτάζ στη διαδικτυακή της έκδοση σημειώνει, πως “η Τουρκία απώλεσε σε σύγκριση με το 2015 πάνω από ένα εκατομμύριο Γερμανούς τουρίστες και οι περισσότεροι εξ αυτών έκαναν κράτηση στην Ισπανία, όμως και η Ελλάδα έχει επωφεληθεί, ωστόσο σε [...]

Περισσότερα
BUSINESS NEWS
20 τηλεοπτικά προγράμματα της SELEVISION μέσω της HELLAS SAT

20 τηλεοπτικά προγράμματα της SELEVISION μέσω της HELLAS SAT

No Comment

  Υπογράφηκε χθες, στα γραφεία του τηλεοπτικού οργανισμού SELEVISION στο Ντουμπάι, από το CEO της SELEVISION Dr. Raed Khusheim και το CEO της HELLAS SAT, Χριστόδουλο Πρωτοπαπά η συμφωνία για την εκπομπή από τις εγκαταστάσεις της HELLAS SAT στην Κοφίνου, ενός τηλεοπτικού μπουκέτου 20 τηλεοπτικών προγραμμάτων του τηλεοπτικού οργανισμού SELEVISION. O Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της [...]

Περισσότερα
Πλήρης ανανέωση για την ιστοσελίδα της Eurobank Cyprus

Πλήρης ανανέωση για την ιστοσελίδα της Eurobank Cyprus

No Comment

  Η Eurobank Κύπρου, διατηρώντας δυναμικά τη θέση της μεταξύ των σημαντικότερων χρηματοοικονομικών οργανισμών του τόπου, συνεχίζει την πορεία της, στηριζόμενη στις επιτυχημένες στρατηγικές επιλογές της και την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση. Με μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια, συνεχή οργανική ανάπτυξη, εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό και δυναμική παρουσία σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Ελεύθερη Αμμόχωστο, αναπτύσσεται διαρκώς με γνώμονα [...]

Περισσότερα
adv-160-600
regency-casino
adv-160-600
adv-160-600
adv-160-600
Xenos-Travel Banner
xenos-travel
adv-160-600
adv-160-600
adv-160-600
adv-160-600
adv-160-600
adv-160-600