Αύξηση των κατασκευών στην Κύπρο κατά 9,7%

Αύξηση των κατασκευών στην Κύπρο κατά 9,7%


 


Και 36,7% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2017

 

Η παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 9,7% το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε τριμηνιαία βάση και κατά 36,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν τω μεταξύ, τον Μάιο του 2017, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε κατά 0,7% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 1,1% στην ΕΕ28. Τον Απρίλιο του 2017, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ28. Τον Μάιο του 2017, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2016, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 2,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,5% στην ΕΕ28.

Η μείωση του 0,7% στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2017, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017, οφείλεται στην πτώση των δημοσίων έργων κατά 0,9% και στην κατασκευή κτιρίων κατά 0,6%. Στην ΕΕ28, η μείωση κατά 1,1% οφείλεται τόσο στην κατασκευή κτιρίων όσο και στα δημόσια έργα  (1,1%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(-10,6%), Σουηδία (-7,1%) και Σλοβακία (-4,9%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ουγγαρία (+ 7,6% Ιταλία (+ 2,7%).

Η αύξηση της παραγωγής του τομέα των κατασκευών κατά 2,6% τον Μάιο του 2017, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2016, οφείλεται στην αύξηση στα δημόσια έργα κατά 2,8% και στην κατασκευή κτιρίων κατά 2,5%. Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 2,5% οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 2,9% και στα δημόσια έργα κατά 1,6%. Οι υψηλότερες αυξήσεις στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+ 35,3%) και στη Βουλγαρία (+ 11,9%). Μειώσεις καταγράφονται στη Ρουμανία (-16,7%), Ισπανία (-5,6%) και Σλοβακία (-2,1%).


Comments

comments

Tags: akinita

Σχετικά με τον Συγγραφέα