Αύξηση των καταθέσεων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αύξηση των καταθέσεων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα


 

Αυξήθηκαν τον Μάιο του 2017 οι καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, μετά τη μείωση τους τον προηγούμενο μήνα, ενώ συνεχίστηκε η απομόχλευση της κυπριακής οικονομίας με τα δάνεια να μειώνονται για 19ο κατά τους τελευταίους 24 μήνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθαρή αύξηση €168,8 εκατομμύρια, παρουσίασαν οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο του 2017, αγγίζοντας τα €49,1 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με καθαρή μείωση €155,4 εκ. τον Απρίλιο 2017.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 5,9%, σε σύγκριση με 6,4% τον Απρίλιο του 2017.

 

Δάνεια

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2017 παρουσίασαν καθαρή μείωση €193,6 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €91,6 εκ. τον Απρίλιο 2017, υποχωρώντας στα €54,1 δισ.

Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,6%, σε σύγκριση με -5,0% τον Απρίλιο 2017.

Η βελτίωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής προέκυψε από την πολύ χαμηλότερη καθαρή μείωση των δανείων τον Μάιο 2017, σε σχέση με τον Μάιο 2016 (-€2,1 δισ.).

Επιπλέον, τα δάνεια των νοικοκυριών στην Κύπρο σημείωσαν τον Μάιο του 2017 καθαρή μείωση €68 εκ., υποχωρώντας στα €20,47 δισ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €43,8 εκ. τον Απρίλιο του 2017.

Τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν τον Μάιο του 2017 κατά €0,7 εκ., στα €2,55 δισ., τα οικιστικά δάνεια μειώθηκαν κατά €44,3 εκ., στα €11,32 δις. και τα λοιπά δάνεια μειώθηκαν κατά €23,0 εκ., στα €6,60 δισ.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα