Αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών της Ευρωζώνης

Αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών της Ευρωζώνης

 


Αύξηση κατά 0,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2017, κατέγραψε το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ, σε πραγματικό επίπεδο, μετά από αύξηση 0,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Επιπλέον η πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών κατά κεφαλή αυξήθηκε κατά 0,6% το β’ τρίμηνο του 2017, μετά από αύξηση κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Στην ΕΕ των 28, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2017, μετά από μείωση κατά 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Η πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών ανά κάτοικο αυξήθηκε κατά 0,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2017, αφού παρέμεινε σταθερή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από λεπτομερή σειρά εποχικά διορθωμένων τριμηνιαίων ευρωπαϊκών λογαριασμών, που δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα