Αυξήθηκε κατά 0,4% το 2ο τρίμηνο του 2017

Αυξήθηκε κατά 0,4% το 2ο τρίμηνο του 2017

 


Mείωση του ωριαίου κόστους εργασίας

 

Το ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 0,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την Eurostat. Η Eurostat ανακοίνωσε ότι το μισθολογικό μέρος του κόστους εργασίας αυξήθηκε κατά 0,5%, αλλά άλλα συνοδευτικά έξοδα μειώθηκαν κατά -0,1%. Τα δύο βασικά στοιχεία του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και οι μισθοί και το ονομαζόμενο “μη μισθολογικό κόστος”.

Εν τω μεταξύ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,8% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και κατά 2,2% στην ΕΕ28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,4% και 1,6% αντίστοιχα.

Στη ζώνη του ευρώ, οι μισθοί και τα ωρομίσθια αυξήθηκαν κατά 2,0% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 0,8%, το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 1,3% και + 1,6% αντίστοιχα. Στην ΕΕ28 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,4% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 1,5% και + 1,9% αντίστοιχα.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 1,5% στη βιομηχανία, κατά 2,0% στις κατασκευές, κατά 2,1% στις υπηρεσίες και κατά 1,4% στη μη χρηματοπιστωτική οικονομία. Στην ΕΕ28, το εργατικό κόστος ανά ώρα αυξήθηκε κατά 2,2% στη βιομηχανία, κατά 1,6% στις κατασκευές, κατά 2,7% στις υπηρεσίες και κατά 1,7% στην (κυρίως) μη χρηματοπιστωτική οικονομία

Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας για το σύνολο της οικονομίας σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 18,6%), Ουγγαρία (+ 13,0%), Τσεχία (+ 11,1%), Βουλγαρία (+ 11,0% ) και τη Λιθουανία (+ 10,4%). Μείωση σημειώθηκε στη Φινλανδία (-0,3%).


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα