Αυξήθηκε ο καθαρός δανεισμός στο Ευρωσύστημα

Αυξήθηκε ο καθαρός δανεισμός στο Ευρωσύστημα

 


 


Στα €1,23 τρισεκατομμύρια το πιστωτικό υπόλοιπο των πιστωτικών ιδρυμάτων του ευρωσυστήματος

 

Το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σε 1.230,8 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με την Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Εξάλλου, ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 7,1 δισεκ. ευρώ σε 183,1 δισεκ. ευρώ.

Την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 4,8 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 7,3 δισεκ. ευρώ, διάρκειας επτά ημερών.

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 10,8 δισεκ. ευρώ σε 2.160,1 δισεκ. ευρώ.


Comments

comments

Tags: economy, eurozone

Σχετικά με τον Συγγραφέα