Ανακάλυψε το επάγγελμα που σας ταιριάζει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ανακάλυψε το επάγγελμα που σας ταιριάζει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 


Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί την πιο κρίσιμη απόφαση της ζωής του κάθε νέου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στo πλαίσιo της πολιτικής του για παροχή στήριξης σε μαθητές, φοιτητές και αποφοίτους, με έμφαση τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, αποφάσισε όπως επιχορηγεί κατά 30% τη χρέωση για τη διεξαγωγή του «Άριστον Τεστ» (τελική τιμή €45). Το τεστ παρέχεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, η ώρα 4:00 μ.μ., μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Το «Άριστον Τεστ», είναι ένα έγκυρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του ατόμου. Χορηγείται εύκολα, μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, και προσδιορίζει τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε κάθε προσωπικότητα. Έτσι, βοηθά τους υποψήφιους φοιτητές να πάρουν τις σωστές αποφάσεις όσον αφορά τις σπουδές που θα ακολουθήσουν, αυξάνοντας τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας.

Η προσφορά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας περιλαμβάνει τη διεξαγωγή του τεστ στους χώρους του Πανεπιστημίου, την αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες, καθώς και την ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από έμπειρη Σχολική Ψυχολόγο και Σύμβουλο Καριέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το δελτίο συμμετοχής στον εξής σύνδεσμο. Στοιχεία επικοινωνίας: Κάλια Λοϊζίδου, Σχολική Ψυχολόγος, Σύμβουλος Καριέρας, Συντονίστρια Άριστον, Τηλ.: 22841528.


Comments

comments

Tags: UNIC

Σχετικά με τον Συγγραφέα