Ανησυχία ΣΕΚ για καθυστέρηση στην στρατηγική απασχόλησης αλλοδαπών

Ανησυχία ΣΕΚ για καθυστέρηση στην στρατηγική απασχόλησης αλλοδαπών


 

Την ανησυχία της για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο ζήτημα της επανεξέτασης της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών από Τρίτες χώρες, εκφράζει η ΣΕΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΕΚ, η καθυστέρηση που παρατηρείται, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αγοράς εργασίας, η οποία σπρώχνεται περισσότερο στην απορρύθμιση από συγκεκριμένες εργοδοτικές ομάδες, κυρίως στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, όπου καταβάλλεται προσπάθεια για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των ξένων εργαζομένων, υποβάθμιση του ντόπιου εργατικού δυναμικού και αύξηση της κερδοφορίας εις βάρος της ποιότητας του παρεχόμενου προϊόντος.

Στην ανακοίνωση η ΣΕΚ επαναλαμβάνει προς κάθε κατεύθυνση πως η κυπριακή Τουριστική βιομηχανία πρέπει να στελεχωθεί κυρίως με ντόπιο, καλά καταρτισμένο προσωπικό, γιατί μόνο έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και η παραγωγικότητα του τομέα.

Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, αυτή την ώρα – έστω και με καθυστέρηση – θα πρέπει να γίνει μια πλήρης ανασκόπηση του συγκεκριμένου ζητήματος και ότι σύντομα θα σχεδιαστεί μια αναβαθμισμένη στρατηγική που θα καθορίζει τους ακριβείς αριθμούς των ξένων εργατών που χρειάζονται στην Κύπρο, ανά ειδικότητα και επάγγελμα.

Επίσης, θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των Κυπρίων ανέργων που μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας που κατέχονται από ξένους και κυρίως από αλλοδαπούς που προέρχονται από Τρίτες χώρες, θα ρυθμίζει με αυστηρότητα στα πλαίσια των συλλογικών συμβάσεων και τους όρους εργασίας, θα καταρτίζεται κατάλληλα και θα επανακαταρτίζεται έγκαιρα το ντόπιο προσωπικό για να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Επίσης, θα πρέπει να υλοποιηθεί η στοχευμένη προσπάθεια του υφυπουργό Τουρισμού για τη σύσταση «Επιτροπών Φιλοξενίας» και θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές επιθεωρήσεις και τακτικοί έλεγχοι τόσο σε ότι αφορά τις συνθήκες απασχόλησης όσο και σε ότι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης ώστε, να περιορίζονται ή και να εκλείψουν εξ’ ολοκλήρου.