Άντληση €2.836.200 από εξαετή ομόλογα

Άντληση €2.836.200 από εξαετή ομόλογα


Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοίνωσε  ότι στις 20 Ιουνίου 2017, τερματίστηκε η λήψη αιτήσεων για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της 7ης Σειράς ( Ιούλιος 2017). Λήφθηκαν 54 αιτήσεις για συνολικό ποσό €2.836.200.

Όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφορούσαν αιτήσεις ντόπιων επενδυτών. Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €6.000 μέχρι €300.000.  Όλες οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές.

Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 8η Σειρά 2017 Λήξης 2023, με ανώτατο όριο συνολικής έκδοσης μέχρι €5.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Αυγούστου 2017 με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από την 3η μέχρι την 20η Ιουλίου 2017.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα