Αριάδνη, το δεξί χέρι πολιτών και επιχειρήσεων

Αριάδνη, το δεξί χέρι πολιτών και επιχειρήσεων


 


Άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες του δημοσίου με ένα «κλικ» στο www.ariadni.gov.cy και με ηλεκτρονική υπογραφή

Στόχος είναι, μέσω της Αριάδνης, η Κυβέρνηση να παρουσιάζεται προς το κοινό ως μια ενοποιημένη οντότητα

 

Το πρώτο μεγάλο βήμα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έγινε το Σεπτέμβριο του 2014. Στόχος, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες. Η αρχή έγινε με 41 ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες μέσω της Κυβερνητικής διαδικτυακής πλατφόρμας Αριάδνη.

Τον Μάιο του 2016 ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, ανακοίνωσε την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο 46 ακόμη ηλεκτρονικών υπηρεσιών με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο τέλος του 2017. Με βάση το διετές Σχέδιο Δράσης, μέχρι το τέλος του έτους, θα παρέχονται 87 σημαντικές υπηρεσίες και μέχρι το τέλος του 2018 επιπλέον 40 νέες ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Η Αριάδνη φιλοδοξεί να καταστεί το δεξί χέρι πολιτών, οργανισμών και επιχειρήσεων που έχουν ήδη συνδεθεί μαζί της αλλά και όσων θα συνδεθούν στο μέλλον. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα, πληροφορούνται για τις διαδικασίες της δημόσιας υπηρεσίας, και διεξάγουν ηλεκτρονικές πληρωμές. Επιπλέον μέσω της πλατφόρμας, εκδίδεται βεβαίωση για επιδόματα σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, προσωπική θυρίδα για φύλαξη εγγράφων δικαιολογητικών, φορολογικά στοιχεία, εγγραφή φορολογουμένου για έμμεσους και άμεσους φόρους, ηλεκτρονική τιμολόγηση προς την Κυβέρνηση, αίτηση για χρωματισμένο πετρέλαιο και άλλα.

Τι είναι η Αριάδνη

Η Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας ή άλλως Αριάδνη, είναι το έργο του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) μέσω του οποίου δημιουργείται η υποδομή με τα απαραίτητα δομικά στοιχεία για επιτυχημένη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η Αριάδνη αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα παρέχονται κεντρικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (η-Υπηρεσίες) προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με ασφαλή τρόπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στόχος είναι, μέσω της Αριάδνης, η Κυβέρνηση να παρουσιάζεται προς το κοινό ως μια ενοποιημένη οντότητα. Η παροχή των ηΥπηρεσιών επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία ήδη λειτουργούν στους διάφορους κυβερνητικούς οργανισμούς (Back End Systems) αλλά και με τη μεταξύ τους διασύνδεση, ώστε σε μια αίτηση, τα στοιχεία που απαιτούνται να συλλεχθούν από διάφορους οργανισμούς, να συλλέγονται αυτόματα από την Αριάδνη πριν την υποβολή της αίτησης στο αρμόδιο Κυβερνητικό Τμήμα για διεκπεραίωση. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης απαλλάσσεται από την ανάγκη να συλλέξει από μόνος του τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που απαιτούνται στα πλαίσια υποβολής μίας αίτησης. Η λειτουργία αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι στα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα που μπορούν να παρέχουν την πληροφόρηση. Η πλατφόρμα διαθέτει δομικά στοιχεία κοινής χρήσης όπως ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονική ταυτοποίηση κλπ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις η-Υπηρεσίες αλλά και από άλλα πληροφοριακά συστήματα που απευθύνονται προς το κοινό, ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος και χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη τους. Μέσω της Αριάδνης επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων, η αυτοματοποίηση της συλλογής των στοιχείων που απαιτούνται καθώς και η βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων και απάντησης/ενημέρωσης του πολίτη. Το έργο ως πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών η-Υπηρεσιών έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία. Σε πρώτη φάση σε συνεργασία με τους αρμόδιους Κυβερνητικούς Οργανισμούς έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν στην πλατφόρμα η-Υπηρεσίες. Η πλατφόρμα θα συνεχίσει σταδιακά να εμπλουτίζεται με την προσθήκη νέων η-Υπηρεσιών οι οποίες θα αναπτύσσονται σε συνεργασία με τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας και της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) για την ανάπτυξη νέων δημόσιων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ηΥπηρεσιών) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αριάδνη. Το έργο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση αφού η εφαρμογή του θα οδηγήσει στην ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας, σε μια αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη κρατική μηχανή και στην αύξηση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η αρχή του «once only»

Στην Αριάδνη, εφαρμόζεται η αρχή του «once only», δηλαδή «μια φορά» οι πολίτες εγγράφονται διαδικτυακά στον ιστότοπο της, με ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Όταν ένας πολίτης καταθέτει τα στοιχεία του στην Αριάδνη δεν θα χρειάζεται να τα υποβάλει εκ νέου σε κάποια Υπηρεσία, αφού τα διάφορα Τμήματα θα πρέπει να αντλούν τα στοιχεία του πολίτη από το σύστημα αυτό και έτσι θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία του κοινού και η γραφειοκρατία.

Διαδικασία Εγγραφής/Ταυτοποίησης

Η διαδικασία για να αποκτήσει ο πολίτης πρόσβαση στην Αριάδνηηγίνεται εφόσον αρχικά ο χρήστης ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του διαδικτυακά στο www.ariadni.gov.cy. Το σύστημα καθοδηγεί τον χρήστη κατά την διαδικασία αυτή όπου στο τέλος δημιουργείται το προφίλ του χρήστη. Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να προχωρήσει στην ταυτοποίηση των στοιχείων του, που γίνεται με προσωπική επίσκεψη του μόνο μια φορά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ, ΚΕ.ΠΟ). Κατά την διαδικασία αυτή ο πολίτης ή ο οργανισμός παίρνει μαζί του το εκτυπωμένο email που παρέλαβε από το Σύστημα Αριάδνη με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του προφίλ και τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας του που ζητούνται στο email (πχ την Κυπριακή Πολιτική Ταυτότητα του αν είναι φυσικό πρόσωπο ή αποδεικτικά από τον Έφορο Εταιρειών αν είναι εταιρεία). Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ο υπάλληλος επιβεβαιώνει την ταυτότητα του χρήστη ο οποίος θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τις ηΥπηρεσίες που υπάρχουν στην Αριάδνη.

Υπογραφές μέσω κινητού

Η ηλεκτρονική υπογραφή των πολιτών, είναι ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στις αρχές Μαίου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προς αυτή την κατεύθυνση, προτάσεις νόμου και κανονισμούς που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Βασικά, σύμφωνα με τις δηλώσεις του τότε Υφυπουργού παρά τω προέδρω Κωνσταντίνου Πετρίδη, για να υπάρξει ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πρέπει ο πολίτης είτε μέσω του κομπιούτερ είτε μέσω του κινητού του να υπογράφει, να πιστοποιεί κα να στέλλει μόνο μέσω του κινητού ή του κομπιούτερ, τις αιτήσεις ή τις συναλλαγές του με την Κυβέρνηση. Σημείωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλές νομοθεσίες που αφορούν συγκεκριμένες Υπηρεσίες του κράτους που απαιτούν και προϋποθέτουν ιδιόχειρη υπογραφή, για αυτό και πολύ συχνά ο πολίτης γίνεται «μπαλάκι» μεταξύ των Υπηρεσιών του κράτους. Ως συνεπακόλουθο, ήταν η κατάθεση νομοσχεδίου που εναρμονίζει τη χώρα μας, και με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό κανονισμό που βασικά δίνει την ίδια νομική και δικαστική ισχύ στην ηλεκτρονική υπογραφή όπως και στην ιδιόχειρη. Το επόμενο βήμα, είναι η απόφαση του μέσου φύλαξης των ηλεκτρονικών υπογραφών. Δηλαδή αν θα είναι server based, αν θα είναι σε usb, ή αν θα είναι μέσω του κινητού και να γίνει διεθνής διαγωνισμός προκήρυξης για αγορά ταυτοποιήσεων και ηλεκτρονικών υπογραφών, οι οποίες υπολογίζονται σε πρώτο στάδιο στις 100 χιλιάδες.

Πόσο το χρησιμοποιούν οι πολίτες και τι ζητούν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε στο Eurokerdos το Τμήμα Πληροφορικής, έγιναν αρκετές συναλλαγές των πολιτών μέσω της πλατφόρμας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθμός των πολιτών που ψάχνουν πληροφορίες για τις τιμές καυσίμων, ενώ ακολουθούν οι συναλλαγές στο Κτηματολόγιο, όπου οι πολίτες ανακτούν και ερευνούν πληροφορίες για τα ακίνητα. Οι περισσότερες πληρωμές που έγιναν μέσω της Αριάδνης, αφορούν επίσης τα ακίνητα καθώς πληρώθηκαν 735,696 για αιτήσεις πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας. Ακολουθούν, οι πληρωμές για αιτήσεις πρόσληψης στην αστυνομία. Στην Αριάδνη, ενεγράφησαν μέχρι σήμερα, 5.129 ιδιώτες, 571 οργανισμοί και μόλις 3 αντιπρόσωποι.

Πηγή: Περιοδικό Ευρωκέρδος


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα