ΑΤΑ – Τι είναι και σε ποιους θα αυξηθεί ο μισθός

ΑΤΑ – Τι είναι και σε ποιους θα αυξηθεί ο μισθός

Η ΑΤΑ,  δηλαδή η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, είναι ο μηχανισμός που αναπληρώνει στους μισθούς την ετήσια απώλεια αγοραστικής δύναμης (ως αποζημίωση) που δέχονται λόγω των γενικών αυξήσεων των τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού.

Για παράδειγμα εάν ένας εργαζόμενος λαμβάνει μισθό 1000 ευρώ και με αυτόν αγοράζει 500 κουτιά γάλα προς 2 ευρώ το ένα, με την πάροδο ετών και την αύξηση της τιμής πχ σε 2.20 ευρώ, σημαίνει ότι θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει λιγότερα. Άρα για να αναπληρώσει την προηγούμενη κατανάλωση και να έχει το ίδιο βιοτικό επίπεδο, θα πρέπει ο μισθός του να αυξηθεί.

Βγήκε από το ψυγείο η ΑΤΑ – Ποιοι επωφελούνται;

Η ΑΤΑ πάγωσε από τον Ιούλιο του 2011 και επαναφέρεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 όπου δημόσια υπηρεσία και ιδιωτικός τομέας ενημερώθηκαν σχετικά από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το τιμαριθμικό επίδομα στους βασικούς μισθούς, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018,  είναι 0,28%, ενώ το τελευταίο τιμαριθμικό επίδομα που καταβλήθηκε στον κάθε εργαζόμενο θα ενσωματωθεί στον βασικό μισθό που ίσχυε στις 31/12/2017 και θα αποτελεί τον νέο βασικό μισθό.

Οι αριθμοί…

Με βάση τα αποτελέσματα του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΚΤ) για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017, υπήρξε μεταβολή (αύξηση) στον Δείκτη κατά 0.56%. Έτσι η ΑΤΑ με βάση την πιο πάνω συμφωνία θα αυξηθεί κατά 0.28%, (που αποτελεί το 50% της ετήσιας αύξησης του ΔΤΚ).

Σε γραπτή ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών υπαλλήλων Κύπρου ΟΙΥΚ-ΣΕΚ αναφέρει ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2017, το οποιοδήποτε ποσοστό ΑΤΑ παραχωρούταν στους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο ή επιχείρηση κατά τα προηγούμενα χρόνια, ενσωματώνεται στους μισθούς. Στην ανακοίνωση, η ΟΙΥΚ-ΣΕΚ καλεί τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην διαφοροποίηση της μισθοδοσίας των εργαζομένων τους.

Με βάση τα αποτελέσματα του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, υπήρξε αύξηση του δείκτη κατά 0.56%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΙΥΚ -ΣΕΚ, στον ιδιωτικό τομέα η ΑΤΑ θα διαφοροποιηθεί ως εξής

  • Για προηγούμενο μισθό ύψους 1.000 ευρώ, το συσσωρευμένο ποσό ΑΤΑ διαμορφώνεται σε 30%, με το νέο βασικό μισθό να φτάνει τα 1.300 ευρώ.

  • Για νέο βασικό μισθό ύψους 1.300 ευρώ, η ΑΤΑ την 1η Ιανουαρίου διαμορφώνεται στο 0,28%, με τον συνολικό μισθό να φτάνει τα 1.304.64 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Η ΑΤΑ θα παραχωρείται στο 50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μία φορά το χρόνο, εφόσον το β΄και γ΄τρίμηνο του έτους που προηγείται θα υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά στον δημόσιο τομέα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, ο αριθμητικός μέσος όρος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το 2017, εξαιρουμένης της επίπτωσης από την αύξηση των φόρων κατανάλωσης, ανήλθε στις 95,15 μονάδες σε σύγκριση με 94,62 μονάδες του προηγούμενου έτους (με έτος βάσης το 2015), δηλαδή σημείωσε αύξηση 0,56%.

Το Υπουργείο Οικονομικών είχε προειδοποιήσει τις επιχειρήσεις που παραχωρούν την ΑΤΑ ούτως ώστε να την ενσωματώσουν στον υφιστάμενο βασικό μισθό. στο σημείο που παγιοποιήθηκε στην κάθε επιχείρηση ή κλάδο ξεχωριστά.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω ρύθμιση ισχύει για όσες επιχειρήσεις ή κλάδους που κατά τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας αυτής παραχωρούν ΑΤΑ στα πλαίσια σχετικών συμφωνιών.

Αναπροσαρμόζονται μισθοί και συντάξεις συνταξιούχων της ΔΥ

 Οι μισθοί και οι συντάξεις των συνταξιούχων της Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, αναπροσαρμόζονται με την καταβολή του 50% της αύξησης του υποκειμένου δείκτη της ΑΤΑ του έτους που προηγείται, νοουμένου ότι κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

 Ε.Α.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα