Αξιοποίηση του σχεδίου ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών

Αξιοποίηση του σχεδίου ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών


 


Η Βουλή ψήφισε πριν λίγες μέρες την επέκταση της καταληκτικής ημερομηνίας για ένταξη στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών μέχρι το τέλος του έτους.  Η Βουλή όρισε επίσης και καταληκτική ημερομηνία για υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέχρι και το φορολογικό έτος/περίοδο που λήγει το 2015, την 30η Ιουνίου 2018, για όσους δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα (και για όσα χρόνια δεν έχουν υποβάλει), διότι για να μπορεί κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών σε μελλοντικό στάδιο, θα πρέπει έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις (για τα χρόνια που δεν υπέβαλε) και να έχουν διευθετηθεί ή εξοφληθεί φορολογικές οφειλές για φορολογικά έτη/περιόδους πέραν του 2015.  Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για τις Δηλώσεις Εισοδήματος  / Δηλώσεις Εργοδοτών και Δηλώσεις ΦΠΑ φυσικών και νομικών προσώπων.

Το Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών όμως αφορά και άλλες φορολογίες όπως Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, φόρος ιδιοκτησίας, φόρος κληρονομιάς κλπ.  Με βάση το Σχέδιο, ένας οφειλέτης μπορεί να ξοφλήσει ολόκληρο το ποσό εφάπαξ και να απαλλαγεί από το 95% των επιβαρύνσεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό ποσοστό των συνολικών οφειλών.  Ο οφειλέτης μπορεί επίσης να πληρώσει με δόσεις, με μέγιστο 54 δόσεις για συνολικές ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές μέχρι €100.000 και να εξοικονομήσει μέχρι και το 55% των επιβαρύνσεων και με μέγιστο 60 δόσεις για συνολικές ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές πέραν των €100.000, και να εξοικονομήσει μέχρι και το 50% των επιβαρύνσεων.

Η ένταξη στο Σχέδιο ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών είναι μια συμφέρουσα επιλογή για τον φορολογούμενο διότι όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα αλλά καθαρίζει και με το φόρο, αναβαθμίζοντας το αξιόχρεο του και αποφεύγοντας επιπλέον προβλήματα και περιπέτειες με το Τμήμα Φορολογίας.  Σήμερα, το Τμήμα Φορολογίας έχει εργαλεία με τα οποία μπορεί να εισπράξει τα οφειλόμενα, όπως η επιβολή εμπράγματου βάρους (ΜΕΜΟ) στην περιουσία του οφειλέτη, να βάζει χέρι στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη, να εκποιεί ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, και να στέλνει άτομα στη φυλακή, εάν οι καθυστερημένες οφειλές αφορούν το ΦΠΑ και παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος από εργοδότη (PAYE).

Ουσιαστικά, συμφέρει σε ένα οφειλέτη να κάνει δάνειο, αν μπορεί, και να πληρώσει το σύνολο των οφειλών του, διότι η εξοικονόμηση από την απαλλαγή των επιβαρύνσεων είναι κατά πολύ ψηλότερη από τους τόκους επί του δανείου.  Οι επιβαρύνσεις επί των φορολογικών οφειλών αφορούν τόκους και τόκους υπερημερίας, χρηματικές επιβαρύνσεις και διοικητικά πρόστιμα, που αυξάνονται σε βάθος χρόνου.  Δηλαδή, εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση οφείλει στο φόρο €200,000 μαζί με τις επιβαρύνσεις, μπορεί να εξοφλήσει τη φορολογική του οφειλή με €160,000.  Σε αυτή την περίπτωση αξίζει να κάνει δάνειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου Φορολογίας, οι συνολικές φορολογικές οφειλές για όλα τα χρόνια, ανέρχονται στα €2.9 δισεκατομμύρια συμπεριλαμβανομένων όλων των χρηματικών επιβαρύνσεων και εκτιμώμενων φορολογιών, όμως τα περισσότερα από αυτά δεν είναι εισπράξιμα, διότι πολλοί οφειλέτες έχουν αποδημήσει εις Κύριον και πολλές επιχειρήσεις έχουν πτωχεύσει.  Συνεπώς, ο Έφορος Φορολογίας αναμένεται ότι θα εισπράξει μέρος των οφειλόμενων.  Να σημειωθεί ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν αιτήσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Έφορο Φορολογίας  με στόχο την πληρωμή και κατ’ επέκταση την είσπραξη περίπου €79 εκατομμυρίων, για φορολογικές οφειλές ύψους €98 εκατομμυρίων.

Πάντως, το ξεκαθάρισμα των φορολογικών οφειλών είναι πολύ σημαντικό για διάφορους λόγους.  Πρώτον, το κράτος θα εισπράξει τα οφειλόμενα, έστω και κουρεμένα από επιβαρύνσεις.  Δεύτερον, ο Έφορος Φορολογίας θα εξοικονομήσει διοικητικό κόστος για τη διαχείριση των καθυστερημένων φορολογικών οφειλών, και θα μπορεί να επικεντρωθεί για τη.  Επιπλέον, οι φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, θα ξεκαθαρίσουν τις φορολογικές οφειλές και ενδεχόμενες περιπέτειες που προκύπτουν από αυτές και θα μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την οικονομική τους δραστηριότητα, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Tου Μάριου Μαυρίδη, Καθηγητής Οικονομικών Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Βουλευτής Κερύνειας ΔΗΣΥ


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα