BOC: Στόχος η αποπλήρωση του ELA το συντομότερο δυνατό

BOC: Στόχος η αποπλήρωση του ELA το συντομότερο δυνατό

 


Κέρδη €50 εκ. το α’ τρίμηνο ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρο

 

Κέρδη €50 εκατομμυρίων ανακοίνωσε το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, κτίζοντας στην οργανική της κερδοφορία και τη δυναμική στην πορεία αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο το `α τρίμηνο.

Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας, η βελτίωση της χρηματοδοτικής βάσης της τράπεζας επέτρεψε τη μείωση της έκτακτης ρευστότητας από την ΕΚΤ (ELA) στα 2,8 δισ με τη συνολική αποπληρωμή ΕLA από την αρχή του έτους να φτάνει το €1 δισ.

«Συνεχίζουμε και αυτό το τρίμηνο με την ίδια δυναμική τις αναδιαρθρώσεις των προβληματικών δανείων, ολοκληρώνοντας αναδιαρθρώσεις ύψους €1,5 δισ. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των προβληματικών δανείων, με τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών να μειώνονται κατά €1 δισ ή 9% κατά τη διάρκεια του τριμήνου και αναμένουμε να προχωρήσουμε με περαιτέρω μείωση τα επόμενα τρίμηνα του 2016», ανέφερε σε δήλωσή του ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Συγκροτήματος Τζον Πάτρικ Χούρικαν.

Σημειώνοντας ότι η χρηματοδοτική δομή της τράπεζας συνεχίζει να βελτιώνεται, ο κ. Χούρικαν τόνισε πως στόχος μας είναι να αποπληρώσουμε πλήρως τη χρηματοδότηση από τον ELA το συντομότερο δυνατό.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την ουσιαστική πρόοδος που σημειώσαμε από την αρχή του έτους για επίτευξη του στόχου. Η χρηματοδότηση από τον ELA σήμερα είναι στο €2,8 δισ, κατά €1 δισ χαμηλότερη από την αρχή του έτους», πρόσθεσε. Από το ψηλό των €11,4 δισ τον Απρίλιο του 2013 η τράπεζα έχει αποπληρώσει συνολικά €8,6 δισ ELA.

Εξάλλου, μιλώντας κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η Ελίζα Λιβαδιώτου, Διευθύντρια της Οικονομικής Διεύθυνσης της τράπεζας, είπε ότι πρόκειται για «άλλο ένα πετυχημένο τρίμηνο», προσθέτοντας πως η κερδοφορία «βρίσκεται στα ψηλότερα επίπεδα τον τελευταίο καιρό».

Ειδικότερα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και απομειώσεις, τα κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφθασαν στα €145 εκατομμύρια το α τρίμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με €134 εκατ στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 παρά τη μείωση των εσόδων από τόκους σε €185 εκατ από €198 εκατ στις 31 Δεκεμβρίου του 2015. Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων το `α τρίμηνο του έτους ανήλθαν στα €62 εκατ.

Εξάλλου, η τράπεζα παραχώρησε νέα δάνεια ύψους €223 εκατ τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Τα συνολικά δάνεια του συγκροτήματος μειώθηκαν σε €21,85 δισ στις 31 Μαρτίου 2016 σε σύγκριση με €22,59 δισ στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Τα δάνεια στην Κύπρο εκπροσωπούν το 91% του συνόλου και ανήλθαν σε €19,98 δισ.

Τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν στα €10,29 δισ ή 47,1% του συνόλου των δανείων στις 31 Μαρτίου από 11,33 δισ στις 31 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη δραστηριότητα σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις, περιλαμβανομένων και συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα (debt to property swaps).

Εξάλλου, σύμφωνα με παρουσίαση που έγινε στους δημοσιογράφους, οι συνολικές αναδιαρθρώσεις από το δ` τρίμηνο του 2015 μέχρι το τέλος του ά τριμήνου του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε €2,8 δισ.

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με βάση τη οδηγία της οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) μειώθηκαν κατά €641 εκατ στα €13,2 δισ από €13,96 δισ το Δεκέμβριο του 2015, ενώ το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΧ υποχώρησε ελαφρώς στο 38% από το 39%. Αν ληφθούν υπόψη τα μη αναγνωρισμένα έσοδα από τόκους στα συμβατικά υπόλοιπα των δανείων το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΧ ανέρχεται στο 49%, το ίδιο με τις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Εξάλλου όπως αναφέρθηκε στους επόμενους μήνες αναδιαρθρωμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 1 δις που αντιστοιχούν στο 8% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου αναμένεται να μεταφερθούν από το κομμάτι των κόκκινων δανείων, αφού αναμένεται να ολοκληρωθεί η περίοδος παρακολούθησης του ενός έτους με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Παράλληλα ο δείκτης Κεφαλαίου Βασικών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 14,3% στις 31 Μαρτίου 2016 σε σύγκριση με 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,12 δισ στις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με €14,18 δισ στις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζοντας αύξηση σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ύψους €152 εκατ.

Έτσι, ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 119% το Μάρτιο του 2016 από 121% το Δεκέμβριο του 2015,

Σύμφωνα με την τράπεζα, βασικοί στόχοι είναι η σημαντική μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής και πλήρης αποπληρωμή του ELA, η επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες στην Κύπρο και στις δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα