Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αρχική


  Η Cyta, το Κυπριακό Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η εταιρεία Gameplan Cyprus διοργάνωσαν σήμερα ημερίδα με θέμα: Εταιρική

Επιστημονική Ημερίδα : Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αθλητισμός   Η CYTA, το Κυπριακό Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η «Gameplan