Χρηματοοικονομικός Επίτροπος: Ο πιστωτικός Συνεργατισμός έπαψε να υπάρχει

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος: Ο πιστωτικός Συνεργατισμός έπαψε να υπάρχει

 


Τα συσσωρευμένα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) του Συνεργατισμού δεν είναι αποτέλεσμα απλώς και μόνο της οικονομικής κρίσης, αλλά «είναι δημιούργημα της συμπεριφοράς της ιθύνουσας οργανοδομής του Συνεργατισμού», τόνισε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ο πιστωτικός Συνεργατισμός έπαψε να υπάρχει» και τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ) «έπαψαν πλέον να είναι συνεργατικά».

Σε ομιλία του σε συνέδριο στο πλαίσιο διοργάνωσης Έκθεσης Ακινήτων «Property Show», στη Λευκωσία, ο κ. Ιωάννου θεωρεί ως απολύτως ενδεδειγμένες τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών και την προσπάθεια αποκρατικοποίησης της οντότητας με το όνομα Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ.

«Οφείλουμε όλοι μας να συμβάλουμε στην ευόδωση τους, έτσι συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και θωράκιση της εθνικής οικονομίας», υπογράμμισε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος,

Ο κ. Ιωάννου είπε ακόμη ότι τα συσσωρευμένα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια που κλήθηκε να διαχειριστεί η σημερινή ηγεσία του Συνεργατισμού δεν είναι μόνο αποτέλεσμα αντικειμενικών παραγόντων, δηλαδή ανεξάρτητα από τη θέληση και τις πράξεις ή παραλήψεις των δανειστών – δανειοληπτών.

Ανέφερε επίσης ότι τα συσσωρευμένα ΜΕΔ του Συνεργατισμού δεν είναι αποτέλεσμα απλώς και μόνο της οικονομικής κρίσης, αλλά «είναι δημιούργημα της συμπεριφοράς της ιθύνουσας οργανοδομής του Συνεργατισμού».

«Δυστυχώς, μιας οργανοδομής που αποτέλεσε την υποδομή πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ηγεσία του Μετά – Συνεργατισμού για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που η ίδια η οργανοδομή δημιούργησε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτό αποτελεί ξεκάθαρη αντίφαση» και «γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε αμέσως».

 

Από το Συνεργατισμό στο Μετά – Συνεργατισμό

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είπε ότι μετά από τα γεγονότα του 2013, η απεριόριστη ευθύνη των μελών των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων δεν υφίσταται πλέον.

Επικαλούμενος το άρθρο 12Δ.(1) του περί Συνεργατικών Εταιρειών νόμος του 1985 (22/1985), ο κ. Ιωάννου αναφέρει ότι «σε σχέση με εγγεγραμμένες εταιρείες των οποίων η ευθύνη των μελών κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών (τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμου του 2013, είναι απεριόριστη, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος νόμου ή των θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιωνδήποτε διατάξεων των ειδικών κανονισμών των εν λόγω εταιρειών, αυτή μετατρέπεται σε περιορισμένη μέχρι την ονομαστική αξία των κατεχόμενων από τα μέλη μετοχών…».

Αναφέρει ότι η πιο πάνω αλλαγή σηματοδοτεί και εγκαθιδρύει μια θεμελιώδη μεταβολή στο χαρακτήρα των ΣΠΙ, τα οποία έπαψαν πλέον, όπως σημειώνει, να είναι συνεργατικά.

«Έχουν μετατραπεί σε ξεκάθαρα εμπορικές οντότητες ανεξαρτήτως αν (επί του παρόντος), κύριος μέτοχος είναι το κράτος», υπογραμμίζει.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, οφείλουν να λειτουργούν στη βάση ίσων όρων με κάθε άλλο εμπορικού χαρακτήρα πιστωτικό ίδρυμα. Κατά συνέπεια, ο Συνεργατισμός σήμερα δεν είναι Συνεργατισμός».

ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα