Δ. Παπαδάκης: Η Κύπρος μπορεί να γίνει εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ

Δ. Παπαδάκης: Η Κύπρος μπορεί να γίνει εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ

 


Η γεωγραφική μας θέση και ο διαφαινόμενος πλούτος μας μπορούν να μας δώσουν τα εφόδια για μια πιο ενεργή δράση

 

 Της Νικολέττας Λιβέρα

 

«Ο πολίτης στην καθημερινότητα του έρχεται σε επαφή με αλλαγές τις οποίες έχει επιφέρει η συμμετοχή μας στην Ε.Ε αλλά δεν αναγνωρίζει ότι προήλθαν από αυτήν» τονίζει ο ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ Δημήτρης Παπαδάκης και υποστηρίζει ότι όσο κι αν ακούγεται περίεργο, οι επιστήμονες μας, τα παιδιά μας, μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος. «Αν δεν ήμασταν μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας, αυτά τα παιδιά θα έμεναν δυστυχώς στα ράφια της ανεργίας και η επιστημοσύνη τους θα παρέμενε ανεκμετάλλευτη». Σε συνέντευξη στο Ευρωκέρδος ο Δημήτρης Παπαδάκης εκφράζει την άποψη ότι η γεωγραφική μας θέση και ο διαφαινόμενος πλούτος μας μπορούν να μας δώσουν τα εφόδια για μια πιο ενεργή δράση εντός της Ε.Ε.

 

Χρόνο με το χρόνο η απόσταση ανάμεσα στους πολίτες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΕΕ διευρύνεται. Ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αδυνατεί να ασκήσει έλεγχο στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Συμβουλίου ή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία.

Είναι αλήθεια ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ε.Ε  είναι το δημοκρατικό έλλειμμα, το οποίο δημιουργεί ένα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ πολιτών και θεσμών. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τρόπος διορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η μη ύπαρξη δυνατότητας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επί της ουσίας, για έλεγχο των αποφάσεων του Συμβουλίου, καθώς και η αδυναμία νομοθετικής πρωτοβουλίας. Υπάρχουν μηχανισμοί για άμβλυνση του προβλήματος χωρίς όμως να προσφέρεται λύση σε αυτό. Προσπαθούμε, εμείς τουλάχιστον,  να αξιοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς ώστε ο πολίτης να νιώθει ότι η φωνή του ακούγεται στα κέντρα λήψης αποφάσεων και παράλληλα να προωθούμε θέματα με τρόπο που να ενισχύεται η προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης τους.

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε, η ΕΕ παραμένει αντιμέτωπη με μια σειρά από μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η οικονομική κρίση και οι σοβαρές επιπτώσεις της, το μεταναστευτικό,  η τρομοκρατία και αρκετά άλλα.

Σε ένα περιβάλλον συνεχώς εναλλασσόμενο θα υπάρχουν πάντοτε κρίσεις, ωστόσο το ζητούμενο κάθε φορά είναι ο τρόπος, η δυνατότητα και η ετοιμότητα διαχείρισης. Η οικονομική κρίση δεν άφησε κανένα αλώβητο. Ναι, δυστυχώς είδαμε χώρες να συμπεριφέρονται αλαζονικά, να διαγράφουν την Ευρώπη της αλληλεγγύης και να λειτουργούν στη βάση των συμφερόντων. Από την άλλη, το άλλο φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού χρήζει μιας ολιστικής προσέγγισης και προσεκτικής διαχείρισης, ως θέμα βαθιά ανθρωπιστικό αλλά ταυτόχρονα με σαφείς πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις.Η μέχρι στιγμής διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, πέραν του ότι δεν βοηθά στην ουσιαστική επίλυση του προβλήματος, κλονίζει κάθε έννοια κοινοτικής αλληλεγγύης και αναδεικνύει τις «alacarte» συμπεριφορές κρατών μελών της Ε.Ε. Συμπεριφορές κλεισίματος εσωτερικών συνόρων και λογικές ανέγερσης φρακτών αποτελούν σημάδια αποσύνθεσης της ιδέας της Ε.Ε, η οποία εδράζεται στην αρχή της αλληλεγγύης.

Τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας που παρατηρούνται σε κάποια κράτη μέλη της Ε.Ε προκύπτουν και λόγω ακριβώς της έλλειψης σωστής πολιτικής αντιμετώπισης του ζητήματος. Η μετανάστευση  είναι μια πανευρωπαϊκή πρόκληση και η διαχείριση της μπορεί να γίνει μόνο πανευρωπαϊκά,μέσω μιας συμφωνίας που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και στον καταμερισμό καθηκόντων και ευθυνών. Οι μεμονωμένες και αποσπασματικές ενέργειες δεν δίνουν λύσεις παρά μόνο οξύνουν τις διαφωνίες και τις εντάσεις μεταξύ των κρατών. Η τρομοκρατία ήταν ανέκαθεν μια πρόκληση. Απλώς δεν μας είχε χτυπήσει την πόρτα μέχρι πρότινος. Μετά τα θλιβερά τρομοκρατικά κτυπήματα των τελευταίων χρόνων στην Ευρώπη κατέστη αναγκαία η διερεύνηση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Γιατί είναι φαινόμενο που έχει τις ρίζες του βαθιά στις κοινωνικές και πολιτικές δομές των χωρών της Ευρώπης αλλά αντίστοιχα και όλου του Δυτικού Κόσμου. Η Ευρώπη βρέθηκε στο στόχαστρο και δεν μπορούσε πια να κλείνει τα μάτια.

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα σηματοδοτήσει μια τεράστια αλλαγή. Πού κατά τη γνώμη σας θεωρείτε ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή την επόμενη μέρα;

Θα σηματοδοτήσει αναμφισβήτητα μια μεγάλη αλλαγή με απώλειες εκατέρωθεν. Ωστόσο στην αποτίμηση των απωλειών δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχε ποτέ τη νοοτροπία και την συμπεριφορά ενός κράτους μέλους. Ήταν ένα κράτος που επιθυμούσε να ηγηθεί της υπόλοιπης ομάδας των κρατών μελών και κάτι τέτοιο δεν χωρούσε στην Ευρώπη που θέλουμε. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ένιωσε ποτέ μέλος του συνόλου, πόσο μάλλον ισότιμο. Είναι σε όλους γνωστό ότι υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα για ένα νέο δημοψήφισμα, το οποίο στηρίζεται από τα πιο μορφωμένα στρώματα του λαού καθώς και από το συντριπτικό κομμάτι της νεολαίας. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί  στο να μειωθούν και να περιοριστούν οι όποιες συνέπειες θα έχει το Βrexit στους Ευρωπαίους πολίτες. Κάτι τέτοιο νομίζω είναι εφικτό στο μέτρο του δυνατού. Βέβαια, δεν πρέπει να μας φοβίζει το μέλλον της Ευρώπης   χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο και θα αποτολμήσω να δω και τη θετική πλευρά, καθώς τώρα  διανοίγονται προοπτικές για κοινή εξωτερική πολιτική, άμυνα κι ασφάλεια της Ε.Ε, κάτι το οποίο, όσο ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο εντός, ήταν τουλάχιστον αδύνατο.

Δέκα τέσσερα χρόνια μετά την ένταξή της στην ΕΕ η Κύπρος έχει καταφέρει να γίνει ένας δημιουργικός εταίρος;

Η Κύπρος έχει κάνει μεγάλα βήματα από το 2004 μέχρι σήμερα. Απομένουν ασφαλώς πολλά ακόμη μέχρι να  μπορέσουμε να πούμε ότι η Κύπρος είναι πια ένας δημιουργικός εταίρος στο μέτρο άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Στην αρχή, κατά την γνώμη μου, ακολουθήθηκε μια μονόπλευρη πολιτική, εστιασμένη αποκλειστικά και μόνο στην διασφάλιση των συμφερόντων της Κύπρου σε σχέση με το Κυπριακό πρόβλημα, που ήταν άλλωστε και ο βασικότερος λόγος ένταξης μας στην Ε.Ε. Αυτή η μακροχρόνια πολιτική όμως, κράτησε την Κύπρο σε απόσταση από τα υπόλοιπα τεκταινόμενα στην Ευρώπη και επίσης δημιούργησε την εντύπωση ότι είμαστε εταίροι μόνο σε ό,τι αφορά την διασφάλιση των συμφερόντων μας, αναφορικά με το εθνικό μας πρόβλημα. Επί της ουσίας ζητούσαμε την στήριξη των υπόλοιπων χωρών, χωρίς όμως εμείς να ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τα θέματα που απασχολούσαν τα άλλα κράτη μέλη. Αυτό πλέον έχει αλλάξει.

Ναι μεν το Κυπριακό είναι η προτεραιότητά μας, ωστόσο έχουμε εμπλακεί και συνεισφέρουμε με την παρουσία και την δράση μας και σε άλλα σημαντικά και καίρια ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η τρομοκρατία, το μεταναστευτικό, τα ζητήματα ανθρωπιστικής κρίσης η οικολογία, οι παροχές προς τον πολίτη αλλά και τα πολύ κρίσιμα και σημαντικά θέματα της κοινής εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει ένα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ένα κέντρο εφαρμογής της κοινής εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της Ε.Ε όπως επίσης και εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Η γεωγραφική μας θέση και ο διαφαινόμενος πλούτος μας μπορούν να μας δώσουν τα εφόδια για μια πιο ενεργή δράση εντός της Ε.Ε. Και ασφαλώς, όσο πιο σημαντική είναι η δράση και η θέση ενός κράτους σε μια ομάδα κρατών, τόσο πιο σημαντική και ένθερμη είναι η υποστήριξη που λαμβάνει από τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Πόσο καταλυτικά έχει λειτουργήσει η ΕΕ στην καθημερινότητα των Κυπρίων πολιτών; Θεωρείτε ότι υπάρχει ουσιαστική αλλαγή, η οποία γίνεται αισθητή από τους πολίτες;

Ασφαλώς υπάρχει και είναι καταλυτικής σημασίας. Ξέρετε οι πολίτες συχνά δεν αντιλαμβάνονται  τα οφέλη που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό συμβαίνει γιατί συχνά αυτά παρέχονται διά μέσου του κράτους. Η συντριπτική πλειοψηφία των νομοθετημάτων που οδηγούνται σε ψήφιση στην Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ευρωπαϊκά νομοθετήματα, τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν στην Κυπριακή έννομη τάξη, όπως επίσης τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτικά και μη, χορηγούνται μέσω των κρατικών αρχών ως οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. Ο πολίτης στην καθημερινότητα του έρχεται σε επαφή με αλλαγές τις οποίες έχει επιφέρει η συμμετοχή μας στην Ε.Ε αλλά δεν αναγνωρίζει ότι προήλθαν από αυτήν. Ας ξεκινήσουμε από την καθημερινότητα μας, από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, τα οποία φέρουν σφραγίδες ποιότητας και ελέγχονται βάσει ευρωπαϊκών νομοθεσιών και προτύπων. Οι διαδικτυακές αγορές μας αλλά και το εμπόριο μεταξύ των κρατών, το οποίο είναι απαλλαγμένο από τελωνειακές επιβαρύνσεις και πρόσθετους φόρους. Σήμερα μπορείς να παραγγείλεις από ένα ευρωπαϊκό διαδικτυακό κατάστημα τα προϊόντα που επιθυμείς χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις δασμούς.  Επίσης, ταξιδεύουμε με ασύγκριτα μεγαλύτερη ευκολία σε όλες τις  Ευρωπαϊκές χώρες. Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, οι επιστήμονες μας, τα παιδιά μας, μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος. Αν δεν ήμασταν μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας, αυτά τα παιδιά θα έμεναν δυστυχώς στα ράφια της ανεργίας και η επιστημοσύνη τους θα παρέμενε ανεκμετάλλευτη. Επιπρόσθετα, η επιλογή μιαςάλληςευρωπαϊκήςχώρας για τις ανώτερες και ανώτατες σπουδές είναι ανοικτή πλέον για όλους τους μαθητές. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων μας, η προστασία των καταναλωτών και η σύσταση αρμοδίων αρχών στα κράτη μέλη για αυτά τα θέματα είναι ευρωπαϊκές κατακτήσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματά μας. Η  κατάργηση του roaming και τα προγράμματα για δωρεάν wifi είναι επίσης μια σχετικά πρόσφατη προσθήκη στην μακρά λίστα των πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουμε ως χώρα μέλος της Ε.Ε.

Δεν είμαι ουτοπιστής, ασφαλώς τα πλεονεκτήματα αυτά δεν μας χαρίζονται. Η Ε.Ε  είναι μια ομάδα κρατών, στην οποία εκχωρούνται εξουσίες των κρατών μελών και οι αποφάσεις της Ε.Ε. ως προς αυτά τα θέματα είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές. Παρόλα αυτά η πλάστιγγα και πάλι γέρνει υπέρ της συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς τα πλεονεκτήματα που λαμβάνουμε είναι σαφώς μεγαλύτερα από τα μειονεκτήματα. Και να σημειώσω επίσης κάτι τελευταίο, η Ε.Ε παρέχει πολλές δυνατότητες και πολλές ευκαιρίες σε αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι όμως υποχρέωση των κρατών μελών να αντλήσουν τα σχετικά κονδύλια, να λάβουν την πληροφόρηση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι πολίτες να γίνουν κοινωνοί αυτών των δυνατοτήτων. Σε αυτό το σημείο ακόμα χρειαζόμαστε πολλή δουλειά.

 

Στέρεες βάσεις για μια πιο γεμάτη δεύτερη θητεία

Σύντομα ολοκληρώνεται η πρώτη σας θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν επιχειρούσατε μια αποτίμηση, τι θα προτάσσατε ως το σημαντικότερο που έχετε επιτύχει ή προσπαθήσει;

Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει και αυτά για τα οποία έχουμε παλέψει. Από την μέρα που εκλέγηκα, στόχος μου ήταν να μπορώ, με την λήξη της θητείας μου, να κοιτώ στα μάτια αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο τους και αυτούς που με στηρίζουν. Το βέβαιο είναι ότι προσπαθώ πάντοτε για το καλύτερο και αυτό επιτυγχάνεται με τη σημαντική και ουσιαστική στήριξη των συνεργατών μου, όπου η δουλειά τους είναι καθοριστική για μια πετυχημένη θητεία ενός Ευρωβουλευτή και γι’ αυτό τους ευχαριστώ. Μέσα από τις παρεμβάσεις, το ουσιαστικό αποτέλεσμα, είναι να είσαι ωφέλιμος για τον τόπο και τους πολίτες. Γι’ αυτό, μέσα από τη δράση μου στις Επιτροπές της Ευρωβουλής, όπου ανήκω, προσπάθησα να μην είμαι μονοθεματικός ενώ παράλληλα είχα παρεμβάσεις σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά θέματα. Βεβαίως υπερασπιζόμαστε τα θέματα που άπτονται του Κυπριακού προβλήματος και ασχολούμαστε με θέματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία, Συρία, Ρωσία. Παράλληλα, μέσα από γραπτές ερωτήσεις που υποβάλλουμε προς τους Επιτρόπους, αγγίζουμε θέματα της καθημερινότητας όπως παραδείγματος χάριν για την βασική ευρυζωνική σύνδεση της Κύπρου, για το ανεργιακό επίδομα, για τον πυρηνικό σταθμό στο Άκκιουγιου, για την τουριστική προώθηση των κατεχομένων, για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες, για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Ταμεία, για τα δικαιώματα των αναπήρων, για την εισοδηματική ανισότητα και πολλά άλλα. Επίσης, συμμετείχα σε διάφορες αποστολές, είτε της Πολιτικής μου Ομάδας είτε του Ευρωκοινοβουλίου, προς άλλες χώρες, όπως στη Μόσχα, στην Αρμενία, στη Μάλτα, στο Κατάρ, στη Σλοβενία και άλλες. Σταθμοί αλλά και τιμή για μένα, και πιστεύω και για την Κύπρο, είναι η συμμετοχή μου στην Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τρομοκρατία  και επίσης το γεγονός ότι είμαι σκιώδης εισηγητής στην Έκθεση προόδου για την Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Ξέρετε, αυτές οι συμμετοχές είναι ιδιαίτερα τιμητικές γιατί δεν σου χαρίζονται.  Πρέπει να επιδείξεις έργο και καλή διάθεση για να καταφέρεις να αναλάβεις κάτι τόσο σημαντικό. Και είναι ακόμα σημαντικότερο το γεγονός ότι γίνεται γνωστή και η συμμετοχή ευρωβουλευτή από την Κύπρο σε αυτές τις δραστηριότητες, κάτι που υποβοηθά ιδιαίτερα τις διαπροσωπικές επαφές διά μέσου των οποίων προωθούμε και τα ζητήματα που απασχολούν το νησί μας.

Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι σημαντικό επίτευγμα στην προώθηση των θέσεων μας στο Κυπριακό και στην προσπάθεια μας να βρούμε συμμάχους και υποστηρικτές είναι πάντοτε η δημιουργία φιλικών, διαπροσωπικών σχέσεων και σχέσεων εμπιστοσύνης με άλλους συναδέλφους. Μέσα από την συμμετοχή, την δράση και τις επαφές με συναδέλφους από άλλες χώρες εξασφαλίζουμε και προωθούμε τα συμφέροντα την Κύπρου μας, τόσο στο Κυπριακό όσο και σε άλλα θέματα.

Ποιές σκέψεις έχετε για τη συνέχεια; Επιθυμείτε να συνεχίσετε το έργο σας στην Ευρωβουλή;

Ναι. Βέβαια όμως, θα πρέπει να αναμένουμε τις εσωκομματικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν για να επισημοποιηθεί το ψηφοδέλτιο, με το οποίο θα επαναδιεκδικήσω τη Ευρωβουλευτική έδρα. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα δει το έργο μας και θα εκτιμήσει την προσπάθεια που έγινε την πενταετία αυτή. Με την ανανέωση της λαϊκής εντολής θα μου δοθεί η ευκαιρία να παράγω έργο με όρους ακόμα πιο ουσιαστικούς και πιο παραγωγικούς. Και αυτό γιατί τα πέντε χρόνια που πέρασαν έχουμε βάλει στέρεες και σημαντικές βάσεις, έχουμε δημιουργήσει συνεργασίες και καταφέραμε να δείξουμε τέτοιο έργο, ώστε να μας εμπιστεύονται συνάδελφοι εντός και εκτός της Πολιτικής μου Ομάδας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και γι’ αυτό ακριβώς πιστεύω ότι η επόμενη θητεία θα είναι ακόμα πιο γεμάτη, πιο παραγωγική και θα μας επιτρέψει να κάνουμε την παρουσία της Κύπρου στην Ευρώπη ακόμα πιο έντονη και πιο σημαντική.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος, Τεύχος 207