Διάκριση της Ορεινής Λάρνακας και Παλαιχωρίου ως Προορισμός EDEN

Διάκριση της Ορεινής Λάρνακας και Παλαιχωρίου ως Προορισμός EDEN

 


 


Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «European Destinations of Excellence EDEN VIII – Cultural Tourism / Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί EDEN VIII – Πολιτιστικός Τουρισμός», διοργάνωσε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, τελετή βράβευσης της Ορεινής Λάρνακας, ως Νικητής Προορισμός EDEN και της Κοινότητας Παλαιχωρίου ως Επιλαχών Προορισμός EDEN.

Το έργο EDEN – European Destinations of Excellence (Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί) διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COSME, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μονάδα Τουρισμού. Είναι ένα Έργο που προάγει τα μοντέλα ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο εστιάζεται σε ετήσιους εθνικούς διαγωνισμούς επιλογής ενός τουριστικού «προορισμού αριστείας», από κάθε συμμετέχον Κράτος Μέλος. Μέσω της επιλογής των προορισμών αριστείας το EDEN, προάγει τις αξίες, την ποικιλομορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, ενώ παράλληλα βελτιώνει την προβολή των αναδυόμενων ευρωπαϊκών προορισμών, δημιουργεί πλατφόρμα για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη και προάγει τη δικτύωση μεταξύ των επιλεγμένων προορισμών αριστείας.

Με τον τρόπο αυτό, το EDEN βοηθά στην εξάπλωση των βιώσιμων πρακτικών που εφαρμόζονται στους Άριστους Ευρωπαϊκούς Προορισμούς και στη μετατροπή αυτών σε πόλους έλξης επισκεπτών, ολόκληρο το χρόνο, καθώς και την αξιοποίησή τους από τους αρμόδιους φορείς ως ένα εργαλείο προβολής και προώθησής τους στο ευρύτερο κοινό.

Τη διαχείριση του προγράμματος EDEN στην Κύπρο έχει αναλάβει, από το 2006, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ). Στην τελετή βράβευσης παρουσιάστηκαν οι δυο προορισμοί ενώ σε μικρή δεξίωση που ακολούθησε οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τοπικά προϊόντα και να ενημερωθούν από τους εκπροσώπους των προορισμών για το φάσμα πολιτιστικών δράσεων των κοινοτήτων τους.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις
Tags: EDEN

Σχετικά με τον Συγγραφέα