Διευκρινίσεις από Τράπεζα Κύπρου για BOC Asset Management

Διευκρινίσεις από Τράπεζα Κύπρου για BOC Asset Management

 


Διευκρινίσεις όσον αφορά τη νέα εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS) με την επωνυμία BOC Asset Management (BOCAM), έδωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου σε γραπτή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την νέα εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS) με την επωνυμία BOC Asset Management (BOCAM) αφορά μόνο  στην μεταφορά του αρχικού κεφαλαίου από την Τράπεζα Κύπρου, με σκοπό την ίδρυση της νέας εταιρείας.

Η BOC Asset Management έχει αδειοδοτηθεί και η λειτουργία της εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας ΟΣΕΚΑ ΕΔ 5/78/2012.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα