Η Διοίκηση Επιχειρήσεων πρώτη επιλογή των φοιτητών της Κύπρου – Χαρτογράφηση ΑΑΕΙ

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων πρώτη επιλογή των φοιτητών της Κύπρου – Χαρτογράφηση ΑΑΕΙ


Ο Κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων βρίσκεται πρώτος στις επιλογές των φοιτητών της Κύπρου, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι της Νομικής, της Λογιστικής και της Ιατρικής.

Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ), του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προχώρησε στη χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού πεδίου της Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Συγκεκριμένα η ΔΑΑΕ συνέλεξε στοιχεία από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), μέσα από τα οποία παρουσιάζονται οι αριθμοί των φοιτητών (Κύπριων, Ευρωπαίων και αλλοδαπών) ανά κύκλο και κλάδο σπουδών, καθώς και οι προτιμήσεις τους κατά κύκλο και κλάδο σπουδών.

Μετά από την ανάλυση των δεδομένων, προκύπτει ότι το σύνολο των φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ανέρχεται στους 44.446, εκ των οποίων 35.551 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 8.895 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα,
· στα Προγράμματα Σπουδών 1-3 ετών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 3.848 άτομα,
· στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων φοιτούν 19.562 άτομα,
· στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 3.890 άτομα,
· στα Προγράμματα Μεταπτυχιακού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 14.898 άτομα,
· στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 1.097 άτομα,
· στα Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 1.091 άτομα,
· στα αντίστοιχα Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 60 άτομα.

Αριθμός φοιτητών κατά Κύκλο Σπουδών σε Πανεπιστήμια και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το σύνολο των 44.446 φοιτητών που σπουδάζουν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, 23.353 είναι Κύπριοι πολίτες (52,54%), 13.898 είναι πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (31,27%), ενώ 7.195 είναι φοιτητές πολίτες τρίτων χωρών (ποσοστό 16,19%).

Διευκρινίζεται ότι, από το σύνολο των 35.551 φοιτητών που φοιτούν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, 12.681 φοιτητές σπουδάζουν με τη μέθοδο των «Σπουδών εξ αποστάσεως».

H Διοίκηση επιχειρήσεων πρώτος κλάδος στις προτιμήσεις των φοιτητών

Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών σε σχέση με τους Κλάδους Σπουδών που επιλέγουν, φαίνεται ότι ο πρώτος Κλάδος στις προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων είναι:

 • ο Κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν
 • η Νομική,
 • η Λογιστική
 • και η Ιατρική.

Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε Κλάδους

 • της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης,
 • της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των
 • Επιστημών της Αγωγής και Διοίκησης Μονάδων Υγείας.

Σε Διδακτορικό επίπεδο σπουδών πρώτος στις προτιμήσεις των φοιτητών είναι

 • ο Κλάδος των Επιστημών της Αγωγής, και ακολουθούν οι Κλάδοι της
 • Ψυχολογίας,
 • της Κλινικής Ψυχολογίας
 • και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών των Προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού, Διπλώματος και Ανώτερου Διπλώματος των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αυτές επικεντρώνονται στους Κλάδους των Υπηρεσιών Ασφαλείας και ακολουθούν οι Κλάδοι Ξενοδοχειακών/ Τουριστικών και Επισιτιστικών Τεχνών.

Αναφορικά με τις προτιμήσεις των Προπτυχιακών φοιτητών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η πρώτη προτίμηση των φοιτητών αφορά στους Κλάδους της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, και ακολουθούν οι Κλάδοι των Ξενοδοχειακών, των Τουριστικών, και οι Κλάδοι της Αισθητικής και της Πληροφορικής.

Οι φοιτητές Μεταπτυχιακού Επιπέδου έχουν ως πρώτη προτίμηση τον Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και ακολουθούν οι Κλάδοι της Εκπαίδευσης, των Τεχνών (Ηθοποιία, Μουσική, Τέχνη, Φωτογραφία) και οι Κλάδοι των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών.

Σε Διδακτορικό επίπεδο, πρώτος στην προτίμηση των φοιτητών είναι ο Κλάδος των Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών, ακολουθεί ο Κλάδος των Περιβαλλοντικών Επιστημών, της Πληροφορικής και ο Κλάδος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επιπρόσθετα, στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζεται ο αριθμός των φοιτητών στα Πανεπιστήμια και τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε σύγκριση με το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Φαίνεται, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, υπήρξε αύξηση στο σύνολο των φοιτητών των Πανεπιστημίων κατά 13,27% (αύξηση: 4.165 φοιτητές), ενώ στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε αύξηση της τάξης του 22,5% (αύξηση: 1.634 φοιτητές).

Αριθμός φοιτητών στα Πανεπιστήμια και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις ακαδημαϊκές χρονιές 2015-2016 και 2016-2017

 

 


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα