Δημιουργία κέντρου στήριξης και εκσυγχρονισμού των μικρών επιχειρήσεων

Δημιουργία κέντρου στήριξης και εκσυγχρονισμού των μικρών επιχειρήσεων

 


Συνεργασία Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ΠΟΒΕΚ

 

Την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, η Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών, Επαγγελματικών Καταστηματαρχών (Γ.Σ.ΠΟΒΕΚ), πραγματοποίησαν από κοινού δημοσιογραφική διάσκεψη με την ευκαιρία της υπογραφής συμφωνίας για τη μεταξύ τους συνεργασία για δημιουργία Κέντρου Στήριξης και Εκσυγχρονισμού των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

Κοινός στόχος και προσπάθεια είναι η στήριξη και εκσυγχρονισμός των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των οποίων βασίζεται η κυπριακή οικονομία, η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας. Ο σχεδιασμός και η δραστηριοποίηση αυτή αναμένεται να αποτελέσουν ουσιαστικό συμπλήρωμα της όλης προσπάθειας για στήριξη και βοήθεια των επιχειρήσεων αυτών.

Η παρούσα προσπάθεια έχει ως σκοπό τη συνεργασία στον τομέα της μελέτης και έρευνας και καινοτομίας, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της ψηφιακής και τεχνολογικής αναβάθμισης, καθώς και της εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών και άλλων εργαζομένων των επιχειρήσεων, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας Κέντρου Στήριξης και Εκσυγχρονισμού των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

Η Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προσπαθεί συνεχώς να δημιουργεί νέα κανάλια επικοινωνίας με τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα με τις κυπριακές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους. Αυτή η νέα προσπάθεια και πρωτοβουλία αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους για αμοιβαίο όφελος.

Η ΠΟΒΕΚ, ως η παραδοσιακή Οργάνωση που αγωνίζεται για την επίλυση των προβλημάτων και δυσκολιών που σήμερα αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια ανάπτυξης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, τόσο της ίδιας της Οργάνωσης, όσο και των μελών της των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, προχωρεί με αποφασιστικότητα και σταθερά βήματα στην υλοποίηση των προνοιών του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η συνεργασία Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ και Πανεπιστημίου Λευκωσίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και ενεργειών με στόχο και όραμα τον συγχρονισμό και την σύζευξη της τεχνολογίας και της συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών και της οικονομίας γενικότερα.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα