Δημοπρασία γραμματίων δημοσίου ύψους €100 εκ.

Δημοπρασία γραμματίων δημοσίου ύψους €100 εκ.


 


Γραμμάτια δημοσίου 13 εβδομάδων ύψους €100 εκ. δημοπράτησε το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους αναφέρει ότι «κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων λήφθηκαν προσφορές ύψους €173 εκ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €100  εκ. με μέση σταθμική απόδοση -0,04%».

«Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,02% και -0,06%», προστίθεται.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα