Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της J&P Overseas

Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της J&P Overseas

 


Τα μετοχικά σχήματα των οικογενειών Ιωάννου και Παρασκευαΐδη στην Joannou & Paraskevaides (Overseas) Limited ανακοίνωσαν την τοποθέτηση της κυρίας Λεώνης Παρασκευαΐδου – Μαυρονικόλα και του Ευθύβουλου Παρασκευαΐδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείαςμε ισχύ από τις 3 Ιουλίου 2018.

Οι πιο πάνω διορισμοί έγιναν από το μετοχικό σχήμα της οικογένειας Παρασκευαΐδη αμέσως μετά την απομάκρυνση από τα καθήκοντά του νδρέα Παπαθωμά, την ίδια ημέρα.

Από τις 3 Ιουλίου 2018 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους ακόλουθους Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές:

Οικογένεια Ιωάννου                                                   

Λεωνίδας (Δάκης) Στ. Ιωάννου

Χρήστος Ιωάννου

Οικογένεια Παρασκευαΐδη

Λεώνη Παρασκευαΐδου Μαυρονικόλα

Ευθύβουλος Παρασκευαΐδης

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύονται να συνεργαστούν στενά, βασισμένα στην κληρονομιά των ιδρυτών της εταιρείας, Στέλιου Ιωάννου και Γιώργου Παρασκευαΐδη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις μακρόχρονες προκλήσεις της εταιρείας.

Με δεδομένο το κοινό όραμα και αξίες των δύο οικογενειών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να εργαστεί για μια ενιαία εταιρεία εγκαταλείποντας τα προηγούμενα σχέδια για διάσπαση.

Οι Μέτοχοι και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβαν την αναθεώρηση της δομής της Εταιρικής Διακυβέρνησης ενώ εμπλουτίζουν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με Ανεξάρτητους Διοικητικούς Συμβούλους με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ανάλογη εξειδίκευση.

Παράλληλα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει πρωτοβουλία απομόχλευσης για τη διάθεση αδρανών και μη βασικών περιουσιακών στοιχείων η οποία θα δημιουργήσει την απαιτούμενη ρευστότητα για κάλυψη καθυστερούμενων αμοιβών και άλλων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα